PODZIAŁ NA SEKCJE

bezpośredni wybór 110 sekcji z mapki podglądowej

        PODZIAŁ NA STREFY
dodatkowy podgląd planu z podziałem na 9 stref
w większej skali zawierających 16 - 20 sekcji