OBIEKTY ZABYTKOWE
          Starachowice
          Starachowice-Wierzbnik
          Starachowice-Michałów
          Wąchock
        CIEKAWE OBIEKTY ARCHITEKTURY
        OCHRONA PRZYRODY
        CIEKAWE OBIEKTY PRZYRODY
        SZLAKI TURYSTYCZNE
        KAPLICZKI I PAMIĄTKI RELIGIJNE
          Kapliczki
          Figury
          Krzyże
          Inne
        MIEJSCA PAMIĘCI
           Pomniki
           Tablice pamiątkowe
           Inne

 

OBIEKTY ZABYTKOWE


Starachowice


ZESPÓŁ WIELKIEGO PIECA ZAKŁADÓW STARACHOWICKICH S.A.:

• wielki piec, murowany, 1896-1903
• hala lejnicza I, murowano-żelazna, 1896-1903,
• hala lejnicza II, murowana, 2 ćw. XIX w., przebudowana,
• maszynownia (później łaźnia), murowana, 2 ćw. XIX w., przebudowana,
• budynek dmuchawy parowej, murowany, XIX w.,
• kotłownia, murowana, 2 ćw. XIX w., rozbudowana na pocz. XX w. i ok. 1950,
• budynek administracyjny, murowany, XIX w., zniszczony pożarem ok. 1988,
• portiernia, murowana, ok. 1905,
• wieża ciśnień, murowana, pocz. XX w.,
• stacja transformatorowa, murowana, pocz. XX w.,
• układ wodny ze stawem oraz dolnym i górnym odcinkiem kanału roboczego, XVIII w., przekształcony 2 ćw. XIX w. i 2 poł. XIX w.;

ul. Wielkopiecowa
os. Starachowice Dolne
E5, E6

OSIEDLE BANKU POLSKIEGO
przy Zakładach Starachowickich S.A.:

• dom Dozorcy Hutniczego,
ul. T. Krywki 1,
obecnie muzeum PTTK,
murowany, 1836-1842,
• dom,
ul. Sportowa 18,
murowany, 1836-1842;
os. Starachowice Dolne
D5

OSIEDLA MIESZKANIOWE PRZY KOPALNI "HERKULES":
• OSIEDLE URZĘDNICZE:
3 domy,
ul. T. Krywki: 5, 7, 7a;
murowane, 1870-1878;
• OSIEDLE URZĘDNICZE "NA SZTOLNI":
4 domy,
budynki przebudowane
ul. T. Krywki: 11, 13, 15, 17; szachulcowo-drewniane, budynki gospodarcze, murowano-drewniane, 1915-1916;
os. Stadion
D6


OSIEDLA MIESZKANIOWE PRZY ZAKŁADACH STARACHOWICKICH S.A.:OSIEDLE URZĘDNICZE:
• 2 domy,
ul. Hutnicza: 8, 10;
murowane, 1897-1901
os. Starachowice Dolne
E5
• dom, ul. Krywki 9;
murowany, 1897-1901;
os. Stadion
D6

OSIEDLE "BUGAJ" przy tartaku Zakładów Starachowickich S.A.:
niektóre domy uległy zniszczeniu i zostały rozebrane
• 15 domów,
ul. Bugaj:
7, 9, 11, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37;
drewniane, 1917-1930;
os. Bugaj
B5, B6

MAŁA KOLONIA URZĘDNICZA
1921-22, arch. Jan Borowski:
• 5 domów,
ul. Konstytucji 3-go Maja:
2, 4, 14, 16, 18;
murowane,
• 5 domów,
ul. Konstytucji 3-go Maja:
2, 4, 8, 10, 12;
drewniane,
• 4 domy,
ul. J. Krzosa: 1, 3, 5, 7;
drewniane,
• 4 domy,
ul. Parkowa: 1, 2, 3, 4;
drewniane,
• dom,
ul. Poprzeczna 1,
murowany,
• dom,
ul. Poprzeczna 3,
drewniany,
• 4 domy,
ul. Poznańska: 1, 2, 3, 4;
murowane,
• 4 domy,
ul. Radomska: 8, 10, 12, 14; murowane;
os. Stadion
D5, D6

KOLONIA ROBOTNICZA
"NAD DRUGIM KAMIENIOŁOMEM"

budynki murowane, 1921-1922,
arch. Jan Borowski:
• 4 domy z budynkami gospodarczymi,
ul. A. Mickiewicza: 2, 4, 10, 14,
• 3 domy,
ul. A. Mickiewicza: 4, 8, 12;
os. Orłowo
D4, D5

KOLONIA ROBOTNICZA
"PRZY DOMACH KOKSOWYCH"

budynki murowane, 1923-1924,
arch. Jan Borowski:
• 8 domów z budynkami gospodarczymi,
ul. Robotnicza:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14,
• 7 domów z budynkami gospodarczymi,
ul. Widok: 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14;
os. Wzgórze
D5

OSIEDLE PRZY NADLEŚNICTWIE Zakładów Starachowickich S.A.:
arch. Jan Borowski;
• 4 domy z budynkami gospodarczymi,
ul. Bohaterów Westerplatte:
1, 2, 3, 4;
murowano-drewniane, 1923-1924,
os. Stadion
D6

OSIEDLE URZĘDNICZE "PRZYKOŚCIELNE":
• 2 domy,
ul. Bohaterów Westerplatte: 5, 6;
drewniane, 1932,
• 5 domów,
ul. Bohaterów Westerplatte:
8, 10, 12, 14, 16;
murowane, 1932-1965,
• 5 domów,
ul. XX-lecia: 1, 3, 5, 7;
murowane, 1932-1965,
• 4 domy,
ul. Spacerowa: 2, 4, 6, 8;
murowane, 1932-1965,
• 3 domy,
ul. Śląska: 3, 5, 7;
drewniane, 1932-1965,
• 2 domy,
ul. Śląska: 9, 11;
murowane, 1932-1965,
• 6 domów,
ul. Warszawska: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
drewniane, 1932-1965;
os. Stadion
C6, D6

OSIEDLE ROBOTNICZE "KLARNEROWO"
1932-1938, arch. Stefan Siennicki(?):
wiele domów zostało przebudowananych przez użytkowników indywidualnych i zatraciło swój pierwotny charakter
• 2 domy,
ul. J. Mrozowskiego: 6/8, 10/12, murowane,
• 49 domów,
ul. Partyzantów:
1/3-81/83, 2/4-22/24, 28/30, 34/36-86-88, 85/87, 89/91, 98/100, 102/104, 101/103, 107/109;
murowane,
• 4 domy,
ul. Partyzantów:
90/92, 93/95, 94/96, 97/99; drewniane;
os. Las / Majówka
D6, D7, D8

ZESPÓŁ SZPITALA przy
Zakładach Starachowickich S.A.:

• szpital,
budynek rozebrany
ul. T. Krywki 4,
murowany, 3 ćw.XIX w., rozbudowany ok. 1920,
• dom lekarzy,
murowany, l. 20 XX w.;
os. Starachowice Dolne
E6

HOTEL przy
Zakładach Starachowickich S.A.

później siedziba Gestapo, MO i SB; obecnie hotel,
budynek przebudowany i rozbudowany
ul. T. Krywki 18,
murowany ok. 1920,
arch. Jan Borowski (?);
os. Stadion
D6

DOM RADY NADZORCZEJ
Zakładów Starachowickich S.A.

później Wojskowa Komenda Uzupełnień
obecnie nie użytkowany
ul. T. Krywki 12,
murowany, l. 20 XX w.;
os. Stadion
D6

REMIZA STRAŻACKA
później kino;
sekcja boksu SKS STAR;
obecnie biura,
ul. T. Krywki 3,
murowana, ok. 1920,
arch. Jan Borowski (?);
os. Stadion
D6

WILLA DYREKTORA FABRYKI AMUNICJI
obecnie ognisko plastyczne,
ul. Konstytucji 3-go Maja 15, murowana, 1922,
arch. Jan Borowski;
os. Stadion
D6

WILLA DYREKTORA LASÓW STARACHOWICKICH
obecnie Z.H.P.,
ul. Harcerska 4,
murowana, 1922,
arch. Jan Borowski;
os. Stadion
D6

SKLEP Okręgowego Stowarzyszenia Spożywców w Wierzbniku
budynek przebudowany
ul. A. Mickiewicza 16,
murowany, l. 30 XX w.;
os. Orłowo
D4

SZKOŁA
dawniej Szkoła Podstawowa nr 3,
obecnie Gimnazjum nr 1
ul Kielecka 3,
mur., l. 30 XX w.;
os. Starachowice Dolne
E5

DOM ROBOTNICZY
obecnie Starachowickie Centrum Kultury,
ul. Radomska 21,
murowany, 1939, (funkcjonalizm)
ukończony l. 50 XX w.;
os. Wzgórze
D5

ul. Marsz. J. Piłsudskiego
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 104, murowany, pocz XX w.;
os. Na Szlakowisku
E6


Wierzbnik

dawniej miasto, dziś część miasta


układ urbanistyczny, XVII-XIX w.


ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. TRÓJCY:
• kościół, murowany,
1681,
rozbudowany 1881-1904
rozbudowany 1930,
proj. arch. Stefan Szyller lub arch. Michał Niedzielski,
rozbudowany o nową nawę od pd. 1985-1989,
proj. arch. Andrzej Kadłuczka i arch. Wiktor Zin,
• dzwonnica, murowana, ok. 1930, proj. arch. Stefan Szyller lub arch. Michał Niedzielski;

ul. Kościelna 12
os. Wierzbnik
F7

CMENTARZ ŻYDOWSKI
ul. Bieszczadzka
os. Trzech Krzyży
G6, G7

STARACHOWICKA KOLEJ WĄSKOTOROWA
wąskotorowa kolejka do Iłży
1950,
objęte rejestrem są tory zasadnicze, tory boczne i rozjazdy, mosty, wiadukty, przepusty;
os. Wierzbnik / Młynówka
F7, F8, E8, E9, D9, B10

UWAGA
od maja 2004
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
obsługuje ruch na odcinku
Starachowice Wschodnie Wąskotorowe - Lipie

na dalszym odcinku trasa nieprzejezdna i rozkradziona - trwają prace mające na celu przywrócenie ruchu na całej linii

OGRODZENIE Z BRAMKĄ CMENTARZA GRZEBALNEGO
ul. Iłżecka
murowane, k. XIX w.;
os. Wierzbnik
F7

SZKOŁA
obecnie Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kościelna 7,
murowana, ok. 1930;
os. Wierzbnik
F7

DWORZEC KOLEJOWY
ul. Kolejowa
murowany, pocz. XX w.;
os. Wierzbnik
F7

REMIZA STRAŻY POŻARNEJ później szkoła i Archiwum Państwowe
ul. Spółdzielcza 4,
murowana, pocz. XX w.;
os. Wierzbnik
F7

FABRYKA FORNIRU
ul. Iłżecka 105,
murowana, XIX/XX w.,
rozbudowana na pocz. XX w.,
obecnie zrujnowana
• hala produkcyjna,
• kotłownia z kominem,
• oficyna;
os. Wierzbnik
F8

ZAKŁAD TOPIENIA BAZALTU
ul. Marszałka Piłsudskiego 68
• hala produkcyjna, murowana, ok. 1930,
• magazyn, murowany, ok. 1930,
• budynek administracyjny, murowany, ok. 1930;
os. Wierzbnik
E6

ul. Ciasna
os. Wierzbnik
F7

• dom ul. Ciasna 2,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Ciasna 6,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Ciasna 8,
murowany, pocz. XX w.;

ul. Iłżecka
os. Wierzbnik / Młynówka
F7, F8

• dom ul. Iłżecka 2,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Iłżecka 12/14,
murowany, k. XIX w.;
• dom ul. Iłżecka 16,
murowany, k. XIX w.;
• dom ul. Iłżecka 19,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Iłżecka 20,
murowany, k. XIX w.;
• dom ul. Iłżecka 21,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Iłżecka 26,
murowany, k. XIX w.;
• dom ul. Iłżecka 46,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Iłżecka 48,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Iłżecka 60,
drewniany, pocz. XX w.;
• dom ul. Iłżecka 61,
murowany, k. XIX w.;
• dom ul. Iłżecka 70,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Iłżecka 78,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Iłżecka 80,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Iłżecka 83,
murowany, 1937;
• dom ul. Iłżecka 91,
murowany, pocz. XX;
• dom ul. Iłżecka 141,
drewniany, ok. 1940;
• dom, róg ul. Zgodnej,
drewniany, 4 ćw. XIX w.;

ul. J. Kilińskiego
os. Wierzbnik
E7, F7

• dom ul. Kilińskiego 2,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Kilińskiego 9,
drewniany, XIX/XX w.;

ul. Kolejowa
os. Wierzbnik
E6, F6, F7
• dom ul. Kolejowa 1 / Dworcowa 3,
murowano-drewniany, pocz. XX w.;
• dom ul. Kolejowa 17,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Kolejowa 19,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Kolejowa 21,
drewniany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Kolejowa 24,
murowany, pocz. XX w.;

ul. Kościelna
os. Wierzbnik
F7, F8

• dom ul. Kościelna 1,
murowany, XIX/XX w.;
• dom ul. Kościelna 2,
murowany, XIX/XX w.;
• dom ul. Kościelna 3,
murowany, XIX/XX w.;
• dom ul. Kościelna 22,
murowany, ok. 1930;

ul. Kręta
os. Wierzbnik
F7

• dom ul. Kręta 4,
murowany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Kręta 6,
murowany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Kręta 8,
murowany, ob. nie użytkowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Kręta 10,
murowany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Kręta 12,
murowany, 1 ćw. XX w;

ul. Marsz. J. Piłsudskiego
os. Wierzbnik / Starachowice Dolne
E6, F6, F7

• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 1,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 13,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 15,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 17,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 24,
drewniany, pocz. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 25,
murowany, 1 ćw. XX w.;
• zespół domu
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26:
- dom, murowany, pocz. XX w.,
- oficyna, murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 38,
murowany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 39,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 40,
murowany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 46,
drewniano-murowany, 1885(?);
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 48,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 52,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 56,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 58,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 62,
murowany, ok.1930;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 66,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Marsz. J. Piłsudskiego 70,
murowany, ok.1930;

ul. Niska
os. Wierzbnik
F7

• dom ul. Niska 1,
murowany, ok.1920;
• dom ul. Niska 4,
murowany, pocz. XX w.;

ul. Ks. B. Radoszewskiego
os. Wierzbnik
F7, G7

• dom ul. Ks. B. Radoszewskiego 37,
drewniany, ok. 1920;
• dom ul. Ks. B. Radoszewskiego 39,
murowany, pocz XX w.;

Rynek
os. Wierzbnik
F7

• dom Rynek 3,
murowany, ok.1930;
• dom Rynek 4,
murowany, ok.1930;
• dom Rynek 7/8,
murowany, pocz. XX w.;
• dom Rynek 12,
murowany, pocz. XX w.;
• dom Rynek 17,
murowany, pocz. XX w., rozbudowany po 1950;
• dom Rynek 22,
murowany, ok.1930;
• dom Rynek 26,
murowany, pocz. XX w.;
• dom Rynek 32,
murowany, pocz. XX w.;
• dom Rynek 33,
murowany, pocz. XX w.;
• dom Rynek 36,
murowany, pocz. XX w.;
• dom Rynek 37/38,
murowany, pocz. XX w.;
• dom Rynek 39/40,
murowany, pocz. XX w.;

ul. Spółdzielcza
os. Wierzbnik
F7

• zespół domu ul. Spółdzielcza 1:
- dom, murowany, ok.1920,
- brama, drewniana, ok.1920;
• dom ul. Spółdzielcza 2, murowany, ok.1920;
• dom ul. Spółdzielcza 7/9, murowany, pocz. XX w.;

ul. 17-go Sycznia
os. Wierzbnik / Trzech Krzyży
F7, G7

• dom ul. 17 Stycznia 11,
ob. nie użytkowany, drewniany, pocz. XX w.;
• dom ul. 17 Stycznia 42,
drewniany, ok. 1930;

ul.Targowa
os. Wierzbnik
F7

• dom ul. Targowa 4,
murowany, ok.1940;

ul. Wysoka
os. Wierzbnik
F7
• dom ul. Wysoka 7,
murowany, pocz. XX w.;
• dom ul. Wysoka 16,
murowany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Wysoka 18,
murowany, 1 ćw. XX w.;

ul. Zgodna
os. Wierzbnik / Brazylia
F8, G8
• dom ul. Zgodna 5,
drewniany, XIX/XX w.;
• dom ul. Zgodna 7,
drewniany, XIX/XX w.;

ul. F. Żwirki
os. Na Szlakowisku
E6

• dom ul. Franciszka Żwirki 7,
drewniany, ok. 1930;
• dom ul. Franciszka Żwirki 9,
murowany, ok. 1930 (?);


Michałów

dawniej wieś, dziś część miasta


ZESPÓŁ WALCOWNI I PUDLINGARNI,

murowany, 1836-1841:

• ruina hali produkcyjnej, zniszczona powodzią 1903,
• ruina suszarni, zniszczona powodzią 1903,
• magazyn, kuźnia, łaźnia i stołówka, obecnie dom mieszkalny, przebududowa i dobudowa przedsionków po 1945,
• portiernia i budynek wagi, przebudowany,
• układ wodny, ziemno-murowany (wpisany do rejestru zabytków - nr wpisu 182 z dn. 06.09.1971):
- grobla,
- przelew i upust, częściowo zrujnowane,
- 2 odcinki kanału roboczego - górny i dolny, odcinek początkowy zniszczony drogą,
• osiedle administracyjno-mieszkaniowe:
- budynek administracyjny, przebud.,
- dom nr 42, przebud,
- dom nr 60, przebud.,
- dom nr 61, przebud. 1922,
- dom nr 133

ul. F. Lempe / Ostrowiecka
Michałów Miejski

J8, J9

ul. Ostrowiecka
Michałów Miejski
J7, J8, J9

(uwaga dawna numeracja)
• dom ul. Ostrowiecka 1,
drewniany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Ostrowiecka 63,
drewniany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Ostrowiecka 64, drewniany, 1 ćw. XX w.;
• dom ul. Ostrowiecka 79,
drewniany, l.30 XX w.;
• dom ul. Ostrowiecka 82,
drewniany, pocz. XX w.;
• dom ul. Ostrowiecka 84,
drewniany, 2 ćw. XX w.;

ul. Wschodnia
os. Michałów Wiejski
I9, J10

• dom ul. Wschodnia 11,
drewniany, l. 20 XX w.;
• dom ul. Wschodnia 21, drewniany, 1 dek. XX w.;
• dom ul. Wschodnia 59,
drewniany, ok. 1900;
• dom ul. Wschodnia 66,
drewniany, l. 20 XX w.;
• dom ul. Wschodnia 82,
drewniany, l. ok. 1900;


Wąchock

układ urbanistyczny XV-XIX w.

ZESPÓŁ KLASZTORNY CYSTERSÓW:
• kościół parafialny p.w. św. Floriana, murowany,
1 poł. XIII w., budowniczy Simon,
odbudowa po zniszczeniu ok. 1260,
podwyższenie szczytów k. XV w.,
dobudowa kaplicy p.w. św. Wincentego, kruchty, portalu głównego, chóru muzycznego i empory w południowym ramieniu transeptu 1 poł XVI w.,
zniszczony pożarem 1656,
odbudowa 1659,
remont generalny k. XIX w. (od 1887),
badania i prace konserwatorskie od 1952,
• klasztor, murowany,
1 poł. XIII w.,
krużganek i mniejszy czworobok - tzw. pałac opacki XVI-XVII (wieża Rakoczego w skrzydskrzydle zach. 1643),
restauracja 1884-1896,
przebudowa pałacu opackiego
XIX w.,
restauracja całości ok. 1960,
remont fraternii od 1985,
• budynek bramny pn.-zach., pocz. XVII w., murowany, przebudowany ok. 1930,
• zespół bramy pd.-zach.:
- brama, ob. apteka,
murowana, ok. 1600 (?),
zniszczona 1656,
odbudowana 1695,
gruntownie przebudowana z zamurowaniem otworów bramnych XVIII,
- budynek przybramny (apteka klasztorna?), murowany, XVII w. (?), przebud. XIX w.,
• ogrodzenie z bramkami, mur.-żel., XVII-XX w.,
• budynek gospodarczy, mur.-drewn., 2 poł. XVIII (?), zrujnowany XIX w., odbudowa pocz. XX w.,
• ogród, XVII-XX w.;

ul. Kościelna
Wąchock

A1

ZESPÓŁ KAPLICY P.W. ŚW. JACKA W SINEJ WODZIE
• kaplica, murowana, 1821, restaurowana,
• dzwonnica, murowana, 1821, restaurowana;
Wąchock - Sina Woda
A3

KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA
drewniana, 1 poł. XIX w.,
remont 1860,
odbudowa po powodzi 1968;
Wąchock - Podwygodzie
C2

KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ
ul. Starachowicka 124,
murowana, 1861, restaurowana;
Wąchock - Podwygodzie
B2

ZESPÓŁ POCZTY ZAJEZDNEJ
obecnie budynki mieszkalno-gospodarcze,
ul Langiewicza 7,
murowany, 1 poł. XIX w.,
zniszczony 1939,
odbudowa po 1945,
remont 1981-1990:
• poczta, tzw. dworek,
• wozownia, obecnie oficyna,
• piwnica,
• brama;

Wąchock
A1

ZESPÓŁ ZAJAZDU
ul. Nadrzeczna 2:
• zajazd,
obecnie dom mieszkalny,
murowany, 2 poł. XIX w.
przebudowany,
• wozownia i stajnia,
obecnie nie użytkowane,
murowane, 2 poł. XIX w.,
przebudowane na cele gospodarcze XX w.

Wąchock
A1

ZAJAZD
obecnie dom mieszkalny,
ul. Langiewicza 2,
mur., 1 poł. XIX w.,
gruntownie przebudowany
i częściowo rozebrany ok. 1930,
przebudowany ok. 1960;

Wąchock
A1

GAJÓWKA
obecnie dom mieszkalny,
ul. Błonie 4,
drewniana, 1908
zbudowana z drewna rozebranej leśniczówki z XIX w.,
rozbiórka sieni przejazdowej
ok. 1950;

Wąchock
A1

ul. Kościelna
Wąchock
A1

• dom ul. Kościelna 1,
drewniany, ok. 1876;

ul. Starachowicka
Wąchock
A1, B1, B2

• dom ul. Starachowicka 5/7, murowano-drewniany,
4 ćw. XIX w., przebudowany 1979;
• dom ul. Starachowicka 9, murowano-drewiany.,
k. XIX w.;
• dom ul. Starachowicka 11, murowany,
2 poł. XIX w., przebudowany ok. 1970;
• zagroda ul. Starachowicka 13:
- dom, murowany, 2 poł. XIX w., gruntownie przebudowany ok. 1970,
- stodoła, drewniana, k. XIX w.;
- dom ul. Starachowicka 34, drewniany, 1887;
• zagroda ul. Starachowicka 43:
- dom, drewniany, ok. 1870,
- obora, drewniana, k. XIX w.,
- stodoła, drewniana, k. XIX w.;
• dom ul. Starachowicka 47,
obecnie nie użytkowany,
drewniany, k. XIX w.,
rozbudowany ok. 1935;
• zagroda ul. Starachowicka 57:
- dom, drewniany, ok. 1881,
- obora, drewniany, k. XIX w.,
- stodoła, drewniana, k. XIX w.;
• dom ul. Starachowicka 94, drewniany, k. XIX w.;
• dom ul. Starachowicka 102, drewniany, k. XIX w.;
• dom ul. Starachowicka 122, drewniany, 1912;

ZAKŁADY METALOWE
obecnie nie użytkowane,
ul. Kolejowa:
• budynek fabryczny I,
murowany, 2 ćw. XIX w.,
w postępującej ruinie,
• budynek fabryczny II,
murowany, 2 ćw. XIX w.,
w postępującej ruinie,
• budynek fabryczny III,
murowany, 2 ćw. XIX w., przebudowany na młyn
3 ćw. XIX w.,
w postępującej ruinie,
• budynek fabryczny IV,
murowany, 2 ćw. XIX w.,
w postępującej ruinie,
• budynek fabryczny V,
później punkt sprzedaży wyrobów, murowany,
2 ćw. XIX w.,
w postępującej ruinie, przebudowany,
• budynek zarządu,
tzw. pałac Schoenberga,
murowany, ok. poł. XIX w.,
proj. arch Franciszek Maria Lanci (?), w latach 80 XX w. zaczęty
i nieskończony remont,
w postępującej ruinie,
• układ wodny, 2 ćw. XIX w.:
- grobla ziemna,
- przelew, murowany,
  obecnie ruina,
- przepust roboczy, murowany,   obecnie zasypany,
- górny odcinek kanału roboczego
  z 2 klatkami silników, murowany,
- dolny odcinek kanału roboczego,
- most na kanale roboczym,   murowany, przebudowany,
• ogrodzenie z bramkami, murowano.-żelazne,
ok. poł. XIX w.;

Wąchock
A1

Rataje

KAPLICA P.W. ŚW. ZOFII
drewniano-murowana, 1747 (?), przebudowana ok. poł. XIX w.;
Rataje
C1

CIEKAWE OBIEKTY ARCHITEKTURY

podstacja energetyczna ZEORK
dla pierwszej w Polsce
napowietrznej linii wysokiego napięcia
Rożnów - Mościce - Starachowice - Warszawa
1939 r.
modernizm architektury międzywojennej
os. Wierzbnik
F6

os. Majówka - część przedwojenna
4 bloki po północnej stronie ulicy z 1939 r.
os. Majówka
D6, D7

elektrociepłownia "Starachowice Dolne"
obiekt zdewastowany i powoli rozbierany
lata 30-te XX w.
architektura przemysłowa
ul. Wielkopiecowa
os. Starachowice Dolne
E5

os. Z.U.S.
bloki pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja a Partyzantów
projekt: Juliusz Puterman-Sadłowski
lata 30-te XX w. (dokończenie budowy podczas wojny)
os. Stadion
D6

buduynek przedszkola nr 4
dawniej Ogród Jordanowski
1939 r.
projekt: S. Newen
modernizm architektury międzywojennej
ul. 1-go Maja 9
os. Orłowo
D4, D5

budynek szpitala
1939 r. (dokończenie budowy po wojnie)
projekt: S. Odyniec-Dobrowolski
postfunkcjonalizm architektury międzywojennej
ul. Radomska 70
os. Stadion / Bugaj
C6

budynek I Liceum Ogólnokształcącego
dawniej gimnazjum
1938 r. (dokończenie budowy po wojnie)
projekt: A. Biernacki
ul. Radomska 37
os. Stadion
C6

budynek Środowiskowego Domu Samopomocy
dawniej przedszkole
1938 r. (dokończenie budowy po wojnie)
proj. T. Siwecki
modernizm architektury międzywojennej
ul. M. Reja 10
os. Żeromskiego
E7

budynek biurowy
Zakładów Starachowickich S.A. (obecnie S.S.E.)
wyburzony w 2002 roku
ul.1-go Maja / Radomska
przy tzw. bramie zegarowej
os. Wzgórze / os. Stadion
D5

budynek wejścia głownego
do Zakładów Starachowickich S.A. (obecnie Star-Truck)
wyburzony w 2003 roku
ul.1-go Maja
os. Wzgórze
D5

os. Majówka - część powojenna
bloki pomiędzy ul. Majówka i S. Staszica
oraz po północnej stronie ul. Majówka
projekt wg założeń H. Adamczewskiej-Wejchert
lata 50-te XX w.
os. Majówka
D6, D7

os. Nowy Wierzbnik
obecnie os. Żeromskiego
projekt wg założeń H. Adamczewskiej-Wejchert
lata 50-te XX w.
os. Żeromskiego
E7, E8, F7

budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
1949 r.
modernizm
ul. 1-go Maja 4
os. Wzgórze
D5

budynek Nadleśnictwa Starachowice
ul. T. Krywki 14d
...
os. Stadion
D6

budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej
tzw. "szpitalik"
ul. Radomska 35
...
os. Stadion
C5, C6

budynek dworca P.K.P. Starachowice
przebudowanyw latach 90-tych i zdewastowany
lata 70-te XX w.
postmodernizm
charakterystyczna geometryczna konstrukcja dachu
oraz przeszklone ściany
ul. Nadrzeczna
os. Starachowice Dolne
D5

rozbudowa kościoła (nowa nawa południowa)
p.w. Świętej Trójcy
proj. arch. Andrzej Kadłuczka i arch. Wiktor Zin
lata 80-te XX w.
postmodernizm
ul. Kościelna 12
os. Wierzbnik
F7

budynek kościoła
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
lata 80-te XX w.
postmodernizm
ul. Jana Pawła II
os. Południe
G5

budunek fabryki bielizny "Starfam Chantelle"
przykład współczesnej architektury
ul. Radomska
os. Stadion / SSE
C5

na uwagę zsługują również:

pojedyncze domy z okresu międzywonennego
na osiedlu Orłowo
z których wiele zostało przebudowanych
i zatraciło swój pierwotny charakter


osiedle przy ul. Harcerskiej
lata 60-te XX w.
D6

osiedle Południe
lata 80-te XX w.
F5, G5

OCHRONA PRZYRODY


REZERWAT WYKUS
(Sieradowicki Park Krajobrazowy)

Rezerwat częściowy, pow. 53,01 ha, utworzony 1978; gminy: Bodzentyn, Wąchock; Nadleśnictwo Suchedniów;
rezerwat leśny - wielogatunkowy drzewostan z dominującą jodłą
--
poza granicą planu przy sekcjach
J1, K1

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
WĄWÓZ ROCŁAW

pow. 4,5 ha, gmina Wąchock;
wąwóz lessowy z profilem osadów plejstoceńskich
--
poza granicą planu przy sekcjach
B1, C1

UŻYTEK EKOLOGICZNY
Zbiornik Wodny Pasternik


Wąchock - Starachowice;
obszar zbiornika wodnego i łąk za zbiornikiem między drogą Wąchock - Starachowice a linią kolejową;
ostoja ptactwa wodnego

na sekcjach D3, D4 i E5
udostępniono dwie fotografie zbiornika
oraz dwa nagrania odgłosów ptaków


C3, D3, D4, E3, E4, E5

POMNIK PRZYRODY
odsłonięcie piaskowców jury

Starachowice
Al. Armii Krajowej
os. Majówka
E7

POMNIK PRZYRODY
odsłonięcie piaskowców jury

Sandomierska
Wąchock
B1

POMNIK PRZYRODY
dwa dęby szypułkowe

Starachowice
ul. T. Krywki 1
teren P.T.T.K.
os. Starachowice Dolne
D5, E5

POMNIK PRZYRODY
dąb szypułkowy

Starachowice
ul. T. Krywki
pomiędzy terenem P.T.T.K. a kapliczką św. Barbary
os. Starachowice Dolne
D5, E5

POMNIK PRZYRODY
topola biała

Starachowice
ul. dr W. Borkowskiego
os. Starachowice Dolne
E6
POMNIK PRZYRODY
dwa dęby szypułkowe

Starachowice
Al. Armii Krajowej
os. Majówka
E6
POMNIK PRZYRODY
dąb szypułkowy

Starachowice
ul. Konstytucji 3-go Maja / Al. Armii Krajowej
przy rondzie
os. Stadion / Majówka
D6
POMNIK PRZYRODY
dąb szypułkowy

Starachowice - Michałów
ul. F. Lempe
os. Michałów Miejski
J8
POMNIK PRZYRODY
dąb szypułkowy i dąb bez szypułkowy

Starachowice - Michałów
ul. Wschodnia
os. Michałów Wiejski
I9

CIEKAWE OBIEKTY PRZYRODY

odsłonięcie piaskowców jury
Starachowice
ul. Zakładowa / 1-go Maja
os. Wzgórze
D5

dęby szypułkowe - zgrupowanie
Starachowice - Michałów
ul. F. Lempe
os. Michałów Miejski
J8

dąb szypułkowy

Starachowice - Michałów
ul. Ostrowiecka
os. Michałów Miejski
J8

zgrupowanie dębów

Starachowice - Michałów
ul. Ostrowiecka
os. Michałów Miejski
J8

dąb szypułkowy

Starachowice - Michałów
ul. Ostrowiecka
os. Michałów Miejski
J9

dąb szypułkowy

Starachowice - Michałów
ul. Wschodnia
os. Michałów Wiejski
I9
zgrupowanie dębów

Starachowice - Michałów
ul. Wschodnia
os. Michałów Wiejski
I10

dąb szypułkowy

Starachowice
ul. Podlesie (przy Gospodarstwie Agroturystycznym)
os. Lubianka
G3

hałdy pokopalniane
gliniaste wyniesienia powstałe po wydobyciu rud żelaza
z kopalni "Majówka"
erozja i ekspansja zieleni
punkty widokowe na lasy i Starachowice
las przy os. Las
C7, C8, D7, D8

tereny szlakowiska wielkopiecowego
uskoki powstałe po wylewie szlaki wielkopiecowej,
erozja i ekspansja zieleni
ul. Na Szlakowisku
os. Na Szlakowisku

D6, E6

Park Miejski im. S. Żeromskiego
urozmaicona rzeżba terenu
na terenie parku (pod) znajdowała się kopalnia rudy żelaza
"Herkules"
uwaga: park zaniedbany i niebezpieczny...
os. Starachowice Dolne

D5, D6
SZLAKI TURYSTYCZNECzarny (długość 9 km)

Starachowice Zachodnie (dworzec PKP i PKS) - staw na Kamiennej - os. Górniki - Sieradowicki Park Krajobrazowy - Polana Langiewicza - mogiły partyzantów - polana Wykus (pomnik partyzantów)Zielony (długość 36 km)

Starachowice Dolne (dworzec PKP i PKS) - staw na Kamiennej -os. Krzyżowa Wola - zalew na rzece Lubiance - Sieradowicki Park Krajobrazowy - Bronkowice - Radkowice - dolina Psarki -Śniadka -Tarczek - Bodzentyn - Psary - Świętokrzyski Park Narodowy - Bukowa Góra - Zagórze - Łączna (dworzec PKP)Żółty (długość 30 km)

Starachowice Dolne (dworzec PKP i PKS) - Park Miejski - PTTK - Szlakowisko - odsłonięcie skalne
(punkt widokowy) - ul.Lipowa - kopalnia "Majówka"
(punkt widokowy) - Lipie - Zębiec - Piotrowe Pole
(pomnik poległych)- Koszary - Iłża (ruiny zamku) -
Iłża (Rynek)Czerwony "Milenijny" (długość ok.60 km)

Wąchock (dworzec PKP) - Klasztor Cystersów -
pl. Ponurego - ul. Starachowicka - ul. Partyzantów -
kapliczka św. Jacka - Zarżnięta Góra -
Starachowice: os. Orłowo - Starachowice Dolne -
Wielki Piec - os. Wierzbowa - (dojście do Miechowej Góry i cmentarza żydowskiego) - os. Wierzbnik - os. Łazy - os. Warszawka - os. Michałów Wiejski - (dojście do pozostałości zapory i osiedla w Michałowie oraz pomnika przyrody) - Dziurów - Styków - Ruda - Brody Iłżeckie - Krynki - Godów - Kałków - Sanktuarium Maryjne

UWAGA NOWY PRZEBIEG:

Skarżysko-Kamienna - Parszów - Marcinków - Wąchock - Klasztor Cystersów -
pl. Ponurego - ul. Starachowicka - ul. Partyzantów -
kapliczka św. Jacka - Zarżnięta Góra -
Starachowice: os. Orłowo - Starachowice Dolne -
Wielki Piec - os. Wierzbowa - (dojście do Miechowej Góry i cmentarza żydowskiego) - os. Wierzbnik - os. Michałów Wiejski - (dojście do pozostałości zapory i osiedla w Michałowie oraz pomnika przyrody) - Dziurów - Styków - Ruda - Brody Iłżeckie - Krynki - Godów - Kałków - Sanktuarium MaryjneCzerwony szlak spacerowy

ul. Południowa (pętla MZK) - ul. Południowa - dolina strumienia - Polana Langiewicza

uwaga: powrót inną trasąNiebieski (długość 38 km)

Wąchock (dworzec PKP) - pozostałości pałacu i zapory na Kamiennej -Klasztor Cystersów - Rynek - Sieradowicki Park Krajobrazowy - Wykus - Góra Sieradowska - Sieradowice - Bodzentyn - Miejska Góra (426 m npm) - Świętokrzyski Park Narodowy - Święta Katarzyna - Krajno Zagórze - Ciekoty - Przełom Lubrzanki - Mąchocice Kapitulne - Zalew na Lubrzance -
- Cedzynapoza planem - Czarny (długość 7 km)

Lipie (żółty szlak) - mijanka kolei wąskotorowej - droga "Brukowaniec" - droga "Małyski Gościniec" - Lubienia Komorniki - rezerwat "Rosochacz" - Lubienia (przystanek MZK i PKS)Leśny Szlak Rowerowy (LSR) Czerwony (dł. 62 km)

Starachowice "Szlakowisko" - Wielki Piec - zalew na Lubiance - Sieradowicki Park Krajobrazowy (Puszcza Świętokrzyska, zwana w tej części Lasami Siekierzyńskimi) - Radkowice - Bronkowice - Wykus - Kaczka - Mostki (zalew na Żarnówce) - Rataje - Wąchock - Puszcza Iłżecka (zwana także Lasami Starachowickimi) - Lipie - os. "Majówka - Starachowice "Szlakowisko"Szlak Rowerowy Niebieski (dł. 80 km)
"śladami zabytków techniki doliny Kamiennej"

Skarżysko-Kamienna (dworzec PKP) - Parszów - Wąchock - Starachowice - Starachowice "Michałów" - Styków - Brody Iłżeckie - Kałków - Doły Biskupie - Nietulisko - Kunów - Chmielów - Ostrowiec Świętokrzyski


Przez Starachowice i Wąchock przebiega
Międzynarodowy Szlak Cysterski
(droga do Nowej Słupi i Bodzentyna - ul. Ostrowiecka - Aleja Wyzwolenia - ul. Kielecka - ul. Wygoda - ul. Starachowicka - pl. Majora Ponurego - ul. Kielecka)

KAPLICZKI I PAMIĄTKI RELIGIJNE

Kapliczki


kapliczka św. Jana Nepomucena

k. XVIII w.; przeb. 2000 r.
Aleja Wyzwolenia / Miodowa
os. Wanacja / Wierzbowa
F6

kapliczka św. Barbary
ul. T. Krywki
os. Starachowice Dolne
E5

kapliczka Matki Boskiej
ul. Radomska
os. Stadion
D5

kapliczka Matki Boskiej
ul. A. Mickiewicza
os. Orłowo
D4

kapliczka Matki Boskiej
ul. Wiejska
os. Hohołówka
H3

kapliczka Matki Boskiej
ul. Morenowa / Łączna
os. Krzyżowa Wola
F3

kapliczka Matki Boskiej
ul. Żytnia / Łączna
os. Południe
F5

kapliczka Matki Boskiej
ul. Polna / droga leśna
os. Łazy
G9

kapliczka Matki Boskiej
ul. Zgodna / droga leśna
os. Warszawka
H10

kapliczka Matki Boskiej
leśne drogi między ul. Długą i Zgodną
os. Warszawka
H10

kapliczka Matki Boskiej
ul. Ostrowiecka
os. Michałów Fabryczny
I6

kapliczka Jezusa Chrystusa
ul. Podlesie
os. Krzyżowa Wola
G4

kapliczka z krzyżem oraz figurkami św.
Antoniego, Józefa i Matki Boskiej

ul. Wrzosowa
os. Krzyżowa Wola
G3

kapliczka z Chrystusem Frasobliwym
ponad tablicą pamiątkową żołnierza AK
ul. Pogodna
os. Orłowo
C3

kapliczki św. Jacka
• kaplica, murowana, 1821, restaurowana,
• dzwonnica, murowana, 1821, restaurowana;
Wąchock - Sina Woda
A3

kapliczka św. Jana Nepomucena
drewniana, 1 poł. XIX w.,
remont 1860,
odbudowa po powodzi 1968;
Wąchock - Podwygodzie
C2

kapliczka Matki Boskiej
ul. Starachowicka 124,
murowana, 1861, restaurowana;
Wąchock - Podwygodzie
B2

kapliczka Matki Boskiej
ul. Partyzantów
Wąchock
B2

kapliczka Matki Boskiej
ul. Hutnicza
Wąchock-Podlesie
B3

kapliczka Matki Boskiej
ul. Warszawka
Dziurów
I10

Figury


figura Matki Boskiej
- przy ogrodzeniu kościóła p.w. Św. Trójcy
1916 r.
ul. Kościelna
os. Wierzbnik
F7

figura Matki Boskiej
ul. J. Krzosa / Radomska
os. Stadion
D5

figura Matki Boskiej
- kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
ul. Jana Pawła II
os. Południe
G5

figura Matki Boskiej
- kościół p.w. św. Brata Alberta
ul. Gen. J. Bema
os. Orłowo
C4

figura Matki Boskiej
- kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Złota
os. Skalka
E7

figura Jezusa Chrystusa
- kościół p.w. Św. Trójcy
ul. Kościelna
os. Wierzbnik
F7

figura Jezusa Chrystusa
- kościół p.w. Wszystkich Świętych
ul. Radomska
os. Stadion
D6

figura Jezusa Chrystusa

1968
ul. Widok / Fabryczna
os. Wzgórze
D5

figura zakonnicy
ul. Podlesie
os. Krzyżowa Wola
F4

figura Matki Boskiej
- Klasztor Cystersów
ul. Kościelna
Wąchock
A1

figura Jezusa Chrystusa

- Klasztor Cystersów
ul. Kościelna
Wąchock
A1

figura Jezusa Chrystusa

1913
ul. Kolejowa / Kościelna / Św. Rocha
Wąchock
A1

Krzyże

nie uwzględniono krzyży misyjnych przy kościołach


krzyż żelazny
Multa flagella peccatoris sperantem autem
in Domino misericordia circumdabit
A.D. 1846

w 1846 roku - przy moście nad kanałem fabrycznym
ul. Radomska - przy przejeździe kolejowym
os. Starachowice Dolne
E5

krzyż kamienny
1849 r.
ul. Ostrowiecka / droga do Nowej Słupi
os. Michałów Miejski
J7

krzyż kamienny
1868 r.
ul. Kielecka / ul. S.Moniuszki
os. Starachowice Dolne
E5

krzyż kamienny
1890 r.
ul. Spółdzielcza
os. Wierzbnik
F7

krzyż kamienny
1925 r.
ul. ks. B. Radoszewskiego
os. Wierzbnik
G7

krzyż kamienny
1926 r.
ul. Zgodna
os. Brazylia
G8

trzy krzyże drewniane
na Miechowej Górze
1924 r.
ul. Kard.S.Wyszyńskiego / ul. Podgórze
os. Trzech Krzyży
G7

krzyż drewniany
z kurkiem
1962
ul. Niska / Wysoka
os. Wierzbnik
F7

krzyż drewniany
na rozdrożu historycznych dróg
- obecnej ul.Kościelnej
i częściowo nieistniejącej ul. Staropolskiej
ul.Kościelna
os. Młynówka
F8

krzyż drewniany
1947
Aleja Armii Krajowej / ul. Na Szlakowisku
os. Majówka / os. Na Szlakowisku
D6

krzyż drewniany
ul.Kopalniana / ul. Graniczna
os. Skałka
E7

krzyż drewniany
ul. 6-go Września / S. Moniuszki
os. Krzyżowa Wola
F4

krzyż drewniany
ul. Jana Pawła II / Gen. J. Wysockiego
os. Południe
G5

krzyż drewniany
ul. Kornatka
os. Michałów Kornatka
I8

krzyż drewniany
ul. Wschodnia
os. Michałów Wiejski
I9

krzyż drewniany
ul. Warszawka
os. Warszawka
I10

krzyż metalowy
ul. Turystyczna
os. Michałów Fabryczny
I7

krzyż metalowy
ul. Smugowa / Wiejska
os. Hohołówka / Lubianka
G3

krzyż metalowy
ul. S. Moniuszki
os. Krzyżowa Wola
F4

krzyż betonowy
ul. Kielecka
os. Wygoda / Górniki
E3

KRZYŻ KATYŃSKI
krzyż stalowy
ul. J. Krzosa
os. Stadion
D6

krzyż drewniany
ul. Wygoda
Wąchock-Wygoda
D3

krzyż drewniany
ul. Kolejowa - przy przejeździe kolejowym
Wąchock
A1

Inne


słup kamienny z żelaznym krzyżem
1635

ul. Ostrowiecka (naprzeciwko ul. F. Lempe)
os. Michałów Miejski
J8

brama do kościoła
1902 r.
- kościół p.w. Św. Trójcy
ul. Kościelna
os. Wierzbnik
F7

kolumna kamienna z figurą Chrystusa Frasobliwego
1824
ul. Radomska przy przejeździe kolejowym
Wąchock
A1

kolumna ceglano-kamienna z żelaznym krzyżem
1843
ul. Wygoda - na wzniesieniu
Wąchock-Wygoda
D3


MIEJSCA PAMIĘCIPomniki


POMNIK "OBROŃCOM STARACHOWIC"

6 WRZEŚNIA 1939 r.
BATERIA
PRZECIWLOTNICZA
CYWILNEJ OBRONY
STARACHOWIC
ZMUSIŁA DO ODWROTU
CZOŁÓWKĘ PANCERNĄ
WOJSK NIEMIECKICH
W ODWECIE
NIEMCY ZAMORDOWALI
23 OSOBY NA TERENIE
WANACJI I MICHAŁOWA

CZEŚĆ PAMIĘCI
PIERWSZYM OFIAROM
TERRORU
SPOŁECZEŃSTWO
STARACHOWICE, 6 IX 1984 r.

proj. arch. Witold Niewiadomski

Aleja Wyzwolenia / ul. 17-go Stycznia
os.Trzech Krzyży
G6

POMNIK "POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ"
upamiętniający egzekucję 16 Polaków
z dnia 6 września 1942 roku

proj. art. plast. Grażyna Roman

Rynek
os. Wierzbnik
F7

POMNIK "BOHATEROM STARACHOWIC 1939-1945"
upamiętniający wszystkich walczących
z okupantem w czasie II wojny światowej

proj. i wyk. art. plast.
Stanisław Kulon, Grażyna Roman i Mieczysław Borys
odsłonięcie 31 VIII 1979

ul. Partyzantów / ul. Konstytucji 3-go Maja
os. Stadion
D6

POMNIK
kompozycja przedstawiająca żołnierzy
(partyzantów..?.. - jak nazwa ulicy)

brak tablicy i informacji

ul. Partyzantów - na skwerze przed Domem Nauczyciela
os. Stadion
D6

POMNIK "GIEROJAM"
pamięci żołnierzy Armii Czerwonej
poległych w styczniu 1945 roku

GIEROJAM
POGIBSZIM
ZA OSWOBOŻDIENIE
OT GIERMANSKOWO IGA

GOROD STARACHOWICE

ul. Marsz. J. Piłsudskiego
os. Na Szlakowisku
E6

POZOSTAŁOŚCI POMNIKA
wystawionego pamięci funkcjonariuszy
MO i SB oraz członkom ORMO

ul. J.Krzosa / ul. T.Krywki
os. Stadion
D6

1918 - 1920
POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY
podczas wojny z bolszewikami
...
MIESZKAŃCOM GMINY WĄCHOCK
1930
ul. Kościelna
Wąchock
A1

POMNIK JANA PIWNIKA "PONUREGO"
legendarnego dowódcy
"Świętokrzyskiego Zgrupowania Armii Krajowej"

proj. Andrzej Kasten
odsłonięcie 1984

Rynek
Wąchock
A1

"PANTEON" POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
1939 - 1945


pomnik i tablice pamiątkowe żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego

ogrodzenie przed kościołem Klasztoru Cystersów
w klasztorze muzeum

ul. Kościelna
Wąchock
A1

Tablice pamiątkowe


TABLICA PAMIĄTKOWA

W 70 ROCZNICĘ
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
POLSKI

SPOŁECZEŃSTWO
STARACHOWIC

W TYM MIEJSCU STAŁ POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI
ZNISZCZONY PRZEZ OKUPANTA W 1940 R.

11 LISTOPADA 1988 R.

ul. Radomska / ul. Konstytucji 3-go Maja
os. Stadion
D6

TABLICA PAMIĄTKOWA

ROKU PAŃSKIEGO 1932-GO A CZTERNASTEGO PO ODRODZENIU RZECZYPOSPOLITEJ
ZA PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO, WOJEWODY KIELECKIEGO
JERZEGO PACIORKOWSKIEGO, STAROSTY POWIATU IŁŻECKIEGO GUSTAWA ORŁOWSKIEGO
DOKONANO WYPROSTOWANIA I REGULACJI KORYTA RZEKI KAMIENNEJ NA DŁUGOŚCI
SZEŚCIUSET METRÓW I REGULACJI STAWÓW PRZEMYSŁOWYCH.

PRZY POMOCY I UDZIALE WOJWÓDZTWA KIELECKIEGO A KOSZTEM I STARANIEM
TOWARZYSTWA STARACHOWICKICH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH NA CZELE Z PREZESEM
RADY NADZORCZEJ GENERAŁEM DOKTOREM ROMANEM GÓRECKIM, PREZESEM
ZARZĄDU TOWARZYSTWA INŻYNIEREM CZESŁAWEM KLARNEREM I DYREKTOREM
NACZELNYM INŻYNIEREM KAZIMIERZEM RACZYŃSKIM. PROJEKT WYKONAŁ
I ROBOTY PRZEPROWADZIŁ INŻYNIER HENRYK RZEPECKI.

ODLEWNIE POLSKIE SA. - ODLEWNIA ŻELIWA W STARACHOWICACH
Z INICJATYWY MUZEUM WIELKIEGO PIECA
ZREKONSTRUOWAŁA TĘ TABLICĘ W 65 ROCZNICĘ JEJ POWSTANIA
WG PROJEKTU INŻ. ARCH. WITOLDA NIEWIADOMSKIEGO
PRACE WYKONAŁ ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH INŻ. ANDRZEJA WĘGRZECKIEGO
3.X.1997 R.

ul. W. Rogowskiego - przy moście na Kamiennej
os. Starachowice Dolne
E6

TABLICA PAMIĄTKOWA

31 SIERPNIA 1943 R.
W TYM MIEJSCU ZGINĄŁ W WALCE Z NIEMCAMI
BRONIĄC ARCHIWUM
IŁŻECKIEGO OBWODU AK
"BASZTA"
ARSENIUSZ HENRYK KUFALSKI
"TWARDY"
HARCERZ-ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ

STARACHOWICE 11.XI.1993.

KOLEDZY

ul. Leśna 16 (zachodnia ściana bloku)
os. Skałka
D8

TABLICA PAMIĄTKOWA

7 SIERPNIA 1943 ROKU W TYM MIEJSCU
ODDZIAŁ ARMII KRAJOWEJ
"SZAREGO"
ANTONIEGO HEDY
OPANOWAŁ NIEMIECKIE WIĘZIENIE
UWALNIAĄC OKOŁO 70 WIĘŹNIÓW
W WIĘKSZOŚCI ŻOŁNIERZY AK
SPOŁECZEŃSTWO STARACHOWIC
ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK

SIERPIEŃ 1993

ul. Marsz. J. Piłsudskiego / ul. W. Rogowskiego
os. Na Szlakowisku
E6

TABLICA PAMIĄTKOWA

BÓG - HONOR - OJCZYZNA
SIERPIEŃ 1943 - 1983
O PANIE KTÓRYŚ JEST W NIEBIE
WYCIĄGNIJ SPRAWIEDLIWĄ DŁOŃ
W HOŁDZIE
POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM
ARMII KRAJOWEJ
Z ODDZIAŁU
KOMENDANTA "SZAREGO" ANTONIEGO HEDY
W 40 ROCZNICĘ UTWORZENIA ODDZIAŁU
PARTYZANCKIEGO
ORAZ ROZBICIA WIĘZIENIA W STARACHOWICACH
ŻOŁNIERZE AK I SPOŁECZEŃSTWO

STARACHOWICE 7.VIII.1983 R.

ul. Radomska - kościół p.w. Wszystkich Świętych
os. Stadion
D6

TABLICA PAMIĄTKOWA

Rynek - dom nr 32
granitowa tablica wmurowana ścianę budynku

MIASTO KU CZCI
ŻOŁNIERZY WOLNOŚCI
W TYM MIEJSCU
DNIA 25 MAJA 1944
DWÓCH ŻOŁNIERZY ARMII
KRAJOWEJ WYKONAŁO ZAMACH
NA SZEFA GESTAPO ERIKA
KATA ZIEMI KIELECKIEJ

Rynek
os. Wierzbnik
F7

TABLICA PAMIĄTKOWA

W tym miejscu 25 maja 1944 roku
podczas wykonywania wyroku
PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO
na inspektorze radomskiego gestapo
polegli BOLESŁAW PAPI
kpr.pchor. "CZERW"MICHAŁ NOWAK
plut. "PIERWIOSNEK", "JACHA"żołnierze grupy dywersyjnej
Podobwodu Armii Krajowej "WOLA" - Starachowice

odsłonięcie 25 V 1994

Rynek
os. Wierzbnik
F7

TABLICA PAMIĄTKOWA

W DNIU 31 STYCZNIA 1944
ZGINĘLI W TYM MIEJSCU
Z RĄK NIEMIECKICH OPRAWCÓW
HARCERZE - ŻOŁNIERZE AK
ZE STARACHOWIC
DH. HENRYK KLICZEWSKI HIK LAT 32 LAT 32
DH. BOGUSŁAW CIELECKI BOGDAN LAT 21

PAMIĘCI POLEGŁYCH
HARCERZE HUFCA
W 65 ROCZNICĘ POWSTANIA
HARCERSTWA W STARACHOWICACH
6 IX 1981

ul. Ostrowiecka - na skraju lasu za ul. Myśliwską
os. Michałów Fabryczny
H6

TABLICA PAMIĄTKOWA

PRACOWNIKOM
ZAKŁADÓW STARACHOWICKICH
B. CZŁONKOM RUCHU OPORU
POLEGŁYM W WALKACH
Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM
W LATACH 1939 - 1945

SKŁADA HOŁD
ZAŁOGA F.S.C.
W STARACHOWICACH
->>- XXX -<<-

ul. Radomska / ul. 1-go Maja
os. Wzgórze
D5

TABLICA PAMIĄTKOWA

Ś + P
TYM, KTÓRZY W POTRZEBIE POSZLI
W ŚWIĘTY RÓJ I ODDALI ŻYCIE
ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ

POLEGŁYM W WALKACH Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM
NA ZIEMI KIELECKIEJ ŻOŁNIERZOM
z Oddziału Wydzielonego "Hubala"
ze Zgrupowania AK "Ponurego" i "Nurta"
z Oddziału AK "Szarego" i "Potoka"
z ochrony radiostacji AK msp Jacka
z Oddziału AK "Jędrusia"
z Oddziału AK "Barbasza"
z Oddziału BCh "Ośki"
z Oddziałów "GL" i "AL"
zamordowanym w Starachowicach,
Synom Ziemii Kieleckiej, którym
nie danym było do niej wrócić,
poległym w drugiej wojnie światowej
na wszystkich frontach świata.
Zamordowanym w więzieniach
oraz obozach koncentracyjnych

TOWARZYSZE BRONI I SPOŁECZEŃSTWO STARACHOWIC
1976

ul. Kościelna - kościół p.w. Św. Trójcy
os. Wierzbnik
F7

TABLICA PAMIĄTKOWA

PAMIĘCI
por. ZYGMUNTA PROCHA

PRAWNIKA, OFICERA WOJSKA POLSKIEGO I POLICJI
TWÓRCY I SZEFA KONTRWYWIADU
KOMENDY - OBWODU IŁŻECKIEGO
ARMII KRAJOWEJ W LATACH 1940 - 1944
POLEGŁEGO W WALCE Z NIEMCAMI W WIEKU 38 LAT
19 LUTEGO 1944 W STARACHOWICACH

BÓG - HONOR - OJCZYZNA
STARACHOWICE 2000
WETERANI AK I PRZYJACIELE

Al. Armii Krajowej - przed komendą policji
os. Majówka / Stadion
D6

TABLICA PAMIĄTKOWA

HARCERKOM I HARCERZOM
WALCZĄCYM
O WOLNĄ POLSKĘ

HUFIEC ZHP
W 80-LECIE
HARCERSTWA

STARACHOWICE MAJ 1991

Al. Armii Krajowej / ul. J.Kilińskiego
os. Skarpa
E7


TABLICA PAMIĄTKOWA

W CZASACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ
MIEŚCIŁ SIĘ W TYM BUDYNKU

CENTRALNY PUNKT KONTAKTOWY
ARMII KRAJOWEJ

IŁŻECKIEGO OBWODU "BASZTA"

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK

STARACHOWICE 11.XI.1993

ul. Słoneczna 14
os. Żeromskiego
E8

TABLICA PAMIĄTKOWA

27 WRZEŚNIA 1939 R.
POWATAŁY PIERWSZE STRUKTURY PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO
A ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO PRZESZEDŁ DO KONSPIRACJI
PRZYJMUJĄC KRYPTONIM "SZARE SZEREGI"

ZA WYBITNE CZYNY MĘSTWA I ODWAGI OKAZANE W CZASIE DZIAŁAŃ
BOJOWYCH ARMII KRAJOWEJ PREZYDENT II RP NADAŁ 19.III.1989 R.
KRZYŻ SREBRNY ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI
SZARYM SZEREGOM ZWIĄZKU HARCERSTWA POSKIEGO

PAMIĘCI HARCEROM I HARCERZOM POLEGŁYM ZA POLSKĘ 1939 - 1946 R.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
HUFIEC STARACHOWICE
11 LISTOPADA 1999 R.

boczne tablice wymieniają poległych
ZGINĘLI W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R.
ZAMORDOWANI W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
POLEGLI W LEŚNYCH ODDZIAŁACH PARTYZANCKICH
POLEGLI W WALCE I INNYCH AKCJACH
ROZSTRZELANI W EGZEKUCJACH
ZAMORDOWANI W LATACH 1945 - 1946

WIERNI PRAWU
I PRZYRZECZENIU HARCERSKIEMU
ODDALI ŻYCIE
BOGU I POLSCE

ul. Radomska - kościół p.w. Wszystkich Świętych
os. Stadion
D6

TABLICA PAMIĄTKOWA


ul. Widok - dom nr 12
granitowa tablica wmurowana w ścianę budynku

OBOK TEGO DOMU
ZOSTALI ZASTRZELENI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY
STARACHOWICKIEGO URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA
W SYLWESTROWĄ NOC 1945/1946 R.
TRZEJ ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ
Z ODDZIAŁU "SZAREGO" ANTONIEGO HEDY

STANISŁAW ŁUKAWSKI "SŁOWIK"
LAT26
JAN MALINOWSKI "GRAJDOŁEK"
LAT 25
MARIAN WOŹNIAK "WILK"
LAT 26

PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH ARMII KRAJOWEJ
GDZIEKOLWIEK BY PADLI - NAWET Z RĘKI RODAKÓW
NIGDY NIE MOŻE ZAGINĄĆ

RODZINY
ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ
STARACHOWICE SIERPIEŃ 1997

ul. Widok - dom nr 12
os. Wzgórze
D5


TABLICA PAMIĄTKOWA


PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
AK NSZ WIN
MĘCZONYCH I MORDOWANYCH
W TEJ PIWNICCY W LATACH 1945 - 1956
PRZEZ OPRAWCÓW MIEJSCOWEGO PUBP

NIE POZWOLIMY O NICH ZAPOMNIEĆ
ŚZŻAK ZWPOS

STARACHOWICE 15.VIII.2002
ul. T. Krywki / J. Krzosa
os. Stadion
D6

TABLICA PAMIĄTKOWA

Wszechmogący Boże daj wieczne
zbawienie Polskim zesłańcom zmarłym
z głodu i chorób w syberyjsjiej tajdze,
stepach Kazachstanu i Zabajkalja,
kraju Ałtajskim i Krasnojarskim,
łagrach Workuty, Kołymy, magadanu
i Archangielska

Sybiracy w hołdzie - Sybirakom
Starachowice 1998 r.

ul. Radomska - kościół p.w. Wszystkich Świętych
os. Stadion
D6

TABLICA PAMIĄTKOWA

"KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ CZŁOWIEKA PROSTEGO
ŚMIECHEM NAD KRZYWDĄ JEGO WYBUCHAJĄC
GROMADĘ BŁAZNÓW WOKÓŁ SIEBIE MAJĄC
NIE BĄDŹ BEZPIECZNY
POETA PAMIĘTA"
CZESŁAW MIŁOSZ

POLSKIM ROBOTNIKOM
ZAMORDOWANYM
W CZASACH TOTALITARNYCH RZĄDÓW
POLSKIEJ ZJEDNICZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

N.S.Z.Z. "SOLIDARNOŚĆ"
STARACHOWICE 13.XII.1994

ul. Radomska - kościół p.w. Wszystkich Świętych
os. Stadion
D6

TABLICA PAMIĄTKOWA

CHYLIMY CZOŁA
PRZED TYMI
KTÓRZY
PATRIOTYCZNĄ
POSTAWĄ W IMIĘ
NADRZĘDNYCH
WARTOŚCI
BÓG HONOR OJCZYZNA

W 1980 ROKU PRZYCZYNILI
SIĘ DO DEMOKRATYCZNYCH
PRZEMIAN I POWSTANIA NSZZ
"SOLIDARNOŚĆ" A W 1989 ROKU
DOPROWADZILI DO ODZYSKANIA
PEŁNEJ NIEPODLEGŁOŚCI
POLSKI
PAMIĘTAMY O HANIEBNYM
WYPOWIEDZENIU NARODOWI
WOJNY PRZEZ RZĄDZĄCĄ
POLSKĄ PZPR 13.12.1981 R

W PIĘTNASTĄ ROCZNICĘ WPROWADZENIA
STANU WOJENNEGO
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
STARACHOWICE 13.12.1996 R.

ul. Radomska - kościół p.w. Wszystkich Świętych
os. Stadion
D6

TABLICA PAMIĄTKOWA

W HOŁDZIE
KS. JERZEMU

SOLIDARNOŚĆ
STARACHOWICE
ZIEMIA LANGIEWICZA
I "PONUREGO"
PAŹDZIERNIK 1992

ul. Kościelna - kościół p.w. Św. Trójcy
os. Wierzbnik
F7

TABLICA PAMIĄTKOWA I PŁASKORZEŹBA

1863 - 1993
W TYM DOMU PRZEBYWAŁ
GEN. MARIAN LANGIEWICZ

W 130-TĄ ROCZNICĘ POWSTANIA
STYCZNIOWEGO - DLA POTOMNYCH

MIESZKAŃCY WĄCHOCKA

ul. Gen. M. Langiewicza
Wąchock
A1

Inne


PAMIĄTKOWY ZNAK

ZNAK POMIAROWY
POKAZUJĄCY MAKSYMALNĄ
WYSOKOŚĆ POWODZI RZEKI KAMIENNEJ
W 1903 ROKU
dworzec PKP Starachowice Wschodnie
w 1903 r. stacja kolejowa Wierzbnik
budynek dworca od strony peronu

ul.Kolejowa
os. Wierzbnik
F7

KRZYŻ KATYŃSKI

OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ
1940 R.

ul. J. Krzosa
os. Stadion
D6

SZKOŁA - POMNIK TYSIĄCLECIA

IM. STANISŁAWA STASZICA
W STARACHOWICACH

WYBUDOWANA W OKRESIE OBCHODÓW TYSIĄCLECIA
PAŃSTWA POLSKIEGO ZE SKŁADEK SPOŁECZEŃSTWA
MIASTA W ROKU 1963

II Liceum Ogólnokształcące
ul. Szkolna
os. Stadion
C6

POMNIK - RZEŹBA
kotwica statku (MS Starachowice...?)

ul. Radomska / ul. Hutnicza - skwer przy dworcu PKS
os. Starachowice Dolne
E5
POMNIK - RZEŹBA
kompozycja z 1975 roku przedawiająca lud pracujący
oraz elementy szoferki Stara...

autor ZBIGNIEW OZERSKI 1975

Al. Armii Krajowej / ul. Na Szlakowisku
os. Na Szlakowisku
E6
POPIERSIE

popiersie Stanisława Staszica

ul. Harcerska - skwer przed hufcem ZHP
os. Stadion
D6

STARY CMENTARZ

ul. Iłżecka
os. Wierzbnik
F7

STARY CMENTARZ

ul. Zgodna (po obu stronach ulicy)
os. Trzech Krzyży
G8

STARY CMENTARZ

ul. Radomska
os. Bugaj
A6

POZOSTAŁOŚCI CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO

osiedle Trzech Krzyży
ul. Bieszczadzka
os. Trzech Krzyży
G6, G7

POZOSTAŁOŚCI CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO

ul. Krzemienica
Wąchock
A2

SZKOŁA - POMNIK TYSIĄCLECIA

IM. POWSTAŃCÓW ZIEMII KIELECKIEJ

WYBUDOWANA W OKRESIE OBCHODÓW TYSIĄCLECIA
PAŃSTWA POLSKIEGO ZE SKŁADEK SPOŁECZEŃSTWA

ul. Kościelna
Wąchock
A1