granice gmin
 
 ulice głowne
 
 numer drogi krajowej
 
 numer drogi wojewódzkiej
   
 numer drogi powiatowej
   
 numer drogi międzynarodowej
 
 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 
 ulice o nawierzchni utwardzonej
   
 ulice nieutwardzone, drogi inne
 
 pasaże, dojazdy prywatne
   
 dukty leśne
 
 drogi planowane
   
 ulice jednokierunkowe
   
 ulice o dużym nachyleniu
   
 przejazd kolejowy bez zapór
   
 przejazd kolejowy z zaporami
   
 nazwy ulic na terenie dawnej F.S.C.
 (kolor fioletowy)
 
 kolej
 
 Starachowicka Kolej Wąskotorowa
   
 przystanki SKW
 
 wiadukty, mosty
 
 punkty wysokościowe
 
 skarpy, uskoki
 
 woda (rzeki, zbiorniki)
 
 tereny podmokłe
 
 lasy
 
 urządzone tereny zielone
 
 zieleń rekreacyjna
 
 cmentarze
 
 ogródki działkowe
 
 ogródki przydomowe
 
 hałdy pokopalniane
 
 tereny przemysłowe i składowe
 
 urzędy
 
 budynki publiczne
 
 muzea
 
 ośrodki kultury
 
 biblioteki
 
 kościoły
 
 budynki handlowe
 
 poczty
 
 banki
 
 firmy ubezpieczeniowe
 
 markety
   
 kolektury Totalizatora Sportowego
 
 hotele
 
 noclegi
 
 restauracje
   
 baseny, kąpieliska
 
 budynki oświaty i sportu
 
 przedszkola
 
 szkoły podstawowe
 
 gimnazja
 
 licea ogólnokształcące
 
 zespoły szkół zawodowych
 
 budynki opieki zdrowotnej i społecznej
 
 szpitale, pogotowie ratunkowe
 
 przychodnie zdrowia
 
 zespół opieki zdrowotnej
 
 apteki
 
 budynki mieszkalne wielorodzinne (nr domu)
 
 budynki mieszkalne kolonii robotniczych
 
 budynki w zabudowie przyulicznej ciągłej
 
 budynki mieszkalne jednorodzinne
 
 budynki przemysłowe, magazynowe i garaże
 
 granica Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 
 linie energetyczne wysokiego napięcia
 
 linie autobusowe z przystankami
 
 przystanki P.K.S.
 
 postoje taksówek
 
 parkingi
 
 parkingi strzeżone
 
 stacje benzynowe całodobowe
 
 stacje benzynowe
 
 zabytki budownictwa
 
 budynki pod ochroną konserwatorską
 
 zespoły budynków
  pod ochroną konserwatorską
 
 budynki interesujące architektonicznie
 
 zespoły budynków
  interesujących architektonicznie
 
 strefa ochrony konserwatorskiej
 
 zabytki techniki
 
 inne zabytki
 
 pomniki przyrody ożywionej
 
 pomniki przyrody nieożywionej
 
 ciekawe obiekty przyrody ożywionej
 
 ciekawe obiekty przyrody nieożywionej
 
 pomniki, tablice pamiątkowe
 
 pamiątki kultu religijnego
 
 ślady i lokalizacja nieistniejących kolejek
 
 pozostałości i ślady po kopalniach i szybach
 
 punkty widokowe
 
 początek szlaku turystycznego zielonego
 
 szlak turystyczny zielony
 Starachowice-Tarczek-Bodzentyn-Łączna
 
 początek szlaku turystycznego niebieskiego
 
 szlak turystyczny niebieski
 Wąchock-Wykus-Bodzentyn-Św.Katarzyna
 
 początek szlaku turystycznego czarnego
 
 szlak turystyczny czarny
 Starachowice - Wykus
 
 początek szlaku turystycznego żółtego
 
 szlak turystyczny żółty
 Starachowice-Piotrowe Pole-Iłża
   
 szlak turystyczny żółty
 dojście do obiektu krajoznawczego
 
 szlak turystyczny czerwony "Milenijny"
 Skarżysko·Kam.-Starachowice-Kałków
 
 szlak turystyczny czerwony "Milenijny"
 dojście do obiektu krajoznawczego
 
 początek szlaku rowerowego czerwonego
 
 szlak rowerowy czerwony
 wokół Starachowic
 
 szlak rowerowy niebieski
 Skarżysko·Kam.-Starachowice-Ostrowiec Św.
   
 szlak spacerowy czerwony
ul.Południowa-Polana Langiewicza
   
 miejsce zrobienia zdjęcia
   
 miejsce nagrania dźwięku