WAŻNE TELEFONY
        URZĘDY
        INNE INSTYTUCJE
        URZĘDY POCZTOWE
        BANKI
        UBEZPIECZENIA
        STOWARZYSZENIA
        MEDIA
        SZPITALE I SŁUŻBA ZDROWIA
        OPIEKA SPOŁECZNA
        APTEKI
        MUZEA
        OŚRODKI KULTURY
        BIBLIOTEKI
        OŚWIATA
        SPORT I REKREACJA
        OŚRODKI KULTU RELIGIJNEGO
        DWORCE
        LINIE AUTOBUSOWE
        POSTOJE TAKSÓWEK
        PARKINGI STRZEŻONE
        STACJE BENZYNOWE
        HOTELE - NOCLEGI
        RESTAURACJE
        WIĘKSZE PLACÓWKI HANDLOWE
        KOLEKTURY "LOTTO"

 

WAŻNE TELEFONY


POGOTOWIE RATUNKOWE
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego
ul. Doktora W. Borkowskiego 1
tel. 274 54 44, 999
os. Starachowice Dolne
E6

POLICJA
Komenda Powiatowa Policja
Al. Armii Krajowej 27
tel. 276 02 05, 997
os. Majówka / Stadion
D6


STRAŻ POŻARNA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. J. Krzosa 8
tel. 274 53 88, 998
os. Stadion / Majówka
D6

STRAŻ MIEJSKA
Urząd Miejski
ul. Radomska 45
tel. 274 62 48, 986
os. Stadion
C6

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Z.E.O.R.K.
ul. Kopalniana 25
tel. 981
os. Las
D7, D8

POGOTOWIE GAZOWE

ul. Marszałka J. Piłsudskiego
tel. 991
os. Starachowice Dolne
E5, E6

POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE


ul. Iglasta5
tel. 994
os. Las
C6

INFORMACJA KOLEJOWA
Starachowice Wschodnie
ul. Kolejowa
tel. 274 61 41
os. Wierzbnik
F7

INFORMACJA KOLEJOWA
Skarżysko-Kamienna
tel. 253 53 11


INFORMACJA AUTOBUSOWA
PKS Starachowice
dworzec autobusowy
ul. Nadrzeczna
tel. 274 62 77 (kasa biletowa)
tel. 273 39 39 (dyspozytor)
os. Starachowice Dolne
D5, E5

INFORMACJA AUTOBUSOWA
MZK Starachowice
ul. Radomska
tel.
os. Bugaj
B6

URZĘDY


Urząd Miejski
ul. Radomska 45
tel. 274 88 11
os. Stadion
C6

Starostwo Powiatowe
ul. J. Mrozowskiego 9
tel. 275 42 26
os. Stadion
D6

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Radomska 76
tel. 275 45 39
os. Bugaj
B6

Urząd Skarbowy
ul. Składowa 33
tel. 276 21 00
os. Michałów Fabryczny
I7

Prokuratura Rejonowa
ul. Leśna 33
tel. 275 21 52
os. Skałka
D8

Sąd Rejonowy
ul. S. Staszica 12
tel. 274 63 29
os. Majówka
E7

Urząd Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska
tel. 271 50 34
Wąchock
A1

INNE INSTYTUCJEAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oddział powiatowy
ul. Kościelna 30
tel.
os. Młynówka
F8


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autstrad
Rejon Dróg Krajowych
ul. Ostrowiecka 15
tel. 273 32 58
os. Michałów Fabryczny
H6


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. J. Krzosa 8
tel. 274 53 88, 998
os. Stadion / Majówka
D6

Komenda Powiatowa Policja
Al. Armii Krajowej 27
tel. 276 02 78, 997
os. Majówka / Stadion
D6

Posterunek Policji
ul. Kolejowa 19
tel. 271 50 77
Wąchock
A1

Komornik Sądu Rejonowego
ul. S. Staszica 11
te. 274 89 00
os. Majówka
D7

Kuratoium Oświaty w Kielcach,
Oddział Zamiejscowy
ul. Partyzantów 1a
(Dom Nauczyciela)
tel. 274 65 03
os. Stadion
D6

Leśnictwo "Bugaj"
Nadleśnictwo Starachowice
ul. Radomska 49
tel. 274 73 03
os. Stadion / Bugaj
C6

Leśnictwo "Michałów"
Nadleśnictwo Starachowice
ul. Iłżecka 183
te.l 274 60 38
os. Łazy
E9, F9


Leśnictwo "Wanacja"
Nadleśnictwo Skarżysko
ul. Myśliwska
tel. 273 30 76
os. Kolonijki
H6

Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku
ul. Wojska Polskiego 11
tel. 274 74 56
os. Na Szlakowisku / Skarpa
E6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krywki 14
tel. 274 71 92
os. Stadion
D6

Nadleśnictwo Starachowice
ul. T. Krywki 14d
tel. 274 76 20
os. Stadion
D6

Polski Czerwony Krzyż
ul. Doktora W. Borkowskiego 1
tel. 274 62 35
os. Starachowice Dolne
E6

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Radomska 29
tel. 274 71 13
os. Stadion
D5

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. T. Krywki 14a
tel. 274 32 15
os. Stadion
D6

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna "Sanepid"
ul. Doktora W. Borkowskiego 2
tel. 274 62 67
os. Starachowice Dolne
E6
nowa siedziba: ul. Złota
os. Skałka
E7

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji
ul. Iglasta 5
tel. 274 70 24
os. Las
C7, D7

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa "Wanacja"
ul. Żytnia 31
tel. 273 29 00
os. Południe
F5

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"
ul. Radomska 29
tel. 275 41 01
os. Stadion
D5

Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 9
tel. 275 63 40
os. Skarpa / Na Szlakowisku
E7

Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom"
ul. Majówka 21a
tel. 274 70 57
os. Majówka
D7

Urząd Celny w Krakowie
Posterunek Celny
ul. Krańcowa 4
tel. 274 90 80
os. Łazy
F10

Urząd Statystyczny
Oddział
ul. Radomska 29
tel. 274 65 92
os. Stadion
D5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Kielcach
Inspektorat Terenowy
ul. T. Krywki 14c
tel. 275 46 81
os. Stadion
D6

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. J. Mrozowskiego 9
tel. 274 77 19
os. Stadion
D6

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Ostrowiecka 15
tel. 273 19 72
os. Michałów Fabryczny
H6


URZĘDY POCZTOWE


Poczta Polska
Urząd Pocztowy Starachowice 1
ul. Słoneczna 4
tel. 274 54 65
os. Żeromskiego
E7

Poczta Polska
Urząd Pocztowy Starachowice 3
ul. Konstytucji 3-go Maja 23
tel. 274 53 40
os. Stadion
D6

Poczta Polska
Urząd Pocztowy Starachowice 4
ul. A. Mickiewicza 1a
tel. 274 52 39
os. Wzgórze
D5

Poczta Polska
Urząd Pocztowy Starachowice 5
ul. Miodowa 10
tel. 273 20 84
os. Wanacja / Południe
G5

Poczta Polska
Urząd Pocztowy Starachowice 7
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
tel. 274 52 23
os. Wierzbnik
F7

Poczta Polska
Urząd Pocztowy Starachowice 8
ul. Murarska 11
tel. 274 26 45
os. Skałka
E8

Poczta Polska
Urząd Pocztowy Starachowice
ul. Wschodnia
tel.
os. Michałów Wiejski
I9, I10

Poczta Polska
Urząd Pocztowy Wąchock
ul. Kolejowa 19
tel. 271 50 96
Wąchock
A1

BANKI


Bank Polska Kasa Opieki
"Pekao" S.A. I Oddział
ul. Radomska 31
tel. 275 41 20
bankomat całodobowy
os. Stadion
D5

Bank Polska Kasa Opieki
"Pekao" S.A. II Oddział
ul. Lipowa 29
tel. 274 82 52
bankomat całodobowy
os. Majówka
D7

Bank Spółdzielczy
ul. J. Kilińskiego 1
tel. 274 26 21
os. Wierzbnik
F7

Bank Śląski S.A. (I.N.G.) Oddział
ul. J. Krzosa 4
bankomat całodobowy
tel. 274 88 81
os. Stadion
D6

bankomat całodobowy
po drugiej stronie ul. J. Krzosa (na przeciwko banku)
w budynku domu handlowego "Panorama"
os. Stadion
D6

bankomat całodobowy
w budynku domu handlowego "Karat"
Aleja Armii Krajowej 3
os. Skarpa
E7

Lukas Bank
ul Radomska 50a
tel. 275 48 60
os. Stadion
D6

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Oddział
Aleja Armii Krajowej 23
tel. 274 15 20
bankomat całodobowy
os. Na Szlakowisku / Skarpa
E7

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Oddział
ul. Konstytucji 3-go Maja 27
bankomat całodobowy
tel. 274 61 45
os. Stadion
D6

UBEZPIECZENIA


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "K.R.U.S."
ul. Krótka 1
te. 274 58 34
os. Wierzbnik
F7

Powszechny Zakład Ubezpieczeń "P.Z.U. S.A."
Inspektorat
Aleja Armii Krajowej 9
tel. 274 70 74
os. Skarpa
E7

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
"P.Z.U. Życie S.A." - Inspektorat
ul. L. Waryńskiego 6
tel. 274 15 10
os. Skarpa
E7

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
"Ergo-Hestia"
ul. Niska 3
tel. 275 53 40
os. Wierzbnik
F7

Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa
im. Franciszka Stefczyka
ul. Na Szlakowisku 2
tel. 274 11 20
os. Na Szlakowisku / Majówka
D6

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
"Warta" - Przedstawicielstwo
ul. Radomska 21
tel. 274 96 03
os. Wzgórze
D5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych "Z.U.S."
Inspektorat
ul. Radomska 31
tel. 274 59 14
os. Stadion
C5

STOWARZYSZENIA


Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. A. Mickiewicza 1a
os. Orłowo
D5

Federacja Konsumentów
ul. J. Mrozowskiego 7
os. Stadion
D6

Liga Obrony Kraju
ul. Leśna 52a
tel. 274 55 43
os. Las / Skałka
D8

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział
ul. T. Krywki 1
os. Starachowice Dolne
E6

Regionalna Izba Gospodarcza
ul. Radomska 29 (S.S.E.)
tel. 274 04 08
os. Stadion
D5

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Samodzielne Koło Terenowe nr 50
ul. Wojska Polskiego 7a
tel. 274 84 11
os. Skarpa
E7

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki
Centrum Wolontariatu
ul. S. Staszica 16
tel. 275 42 17
os. Majówka
E7

Stowarzyszenie
"Demokracja i Rozwój"
ul. T. Krywki 11
tel. 274 20 70
os. Stadion
D6

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej "Przystań"
ul. Murarska 11
tel. 274 09 97
os. Skałka
E8

Świętokrzyski Klub Pracy
ul. Konstytucji 3-go Maja
tel. 274 72 62
os. Stadion
D6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. J. Krasickiego 24
tel. 274 64 23
os. Skarpa
E7

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic
Starachowickie Centrum Kultury
ul. Radomska 21
os. Wzgórze
D5

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca
ul. Harcerska 4
tel. 274 75 23
os. Stadion
D6

MEDIA

"Echo Dnia" Oddział
ul. Radomska 29
tel. 273 41 73 (biurowiec S.S.E.)
os. Stadion
D5

"Gazeta Starachowicka"
Redakcja
ul. Konstytucji 3-go Maja 23
tel. 275 14 44
os. Stadion
D6

Polskie Radio
Regionalna Rozgłośnia
"Radio Kielce"
Redakcja
ul. Radomska 21 (S.C.K.)
tel. 274 87 12
os. Wzgórze
D5

Radio MTM FM
ul. Radomska (hotel "Europa")
tel. 275 11 11
os. Stadion
B6

Telewizja Kablowa
"ELSAT 21" - "Vectra"
ul. Gliniana 10 m. 72
tel. 274 84 72
os. Skałka
E8

Telewizja Kablowa
"ELSTAR"
ul. Gen. I. Prądzyńskiego 4 m. 59
tel. 273 25 00
os. Południe
F5"Tygodnik Starachowicki"
Redakcja
ul. Lipowa 29
tel. 274 83 34
os. Majówka
D7

SZPITALE I SŁUŻBA ZDROWIA

Szpitale

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy
STARY SZPITAL
ul. Radomska 70
tel. 274 53 81
NOWY SZPITAL
ul. Batalionów Chłopskich
os. Stadion / Bugaj
C6


Zakład Opieki Zdrowotnej
Oddział Wewnętrzny
ul. Radomska 35
tel. 275 64 39
os. Stadion
C5, C6

Przychodnie i inne publiczne ośrodki zdrowia

uwaga: w trakcie reorganizacji
Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej przejęło
Starostwo Powiatowe


Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej
Przychodnia nr 1
Poradnie Specjalistyczne
ul. Radomska 70 / ul. Batalionów Chłopskich
tel. 274 86 50
Poradnia Odwykowa
tel. 274 75 38
Poradnia Przeciwgruźlicza
tel. 274 65 27
os. Stadion / Bugaj
C6

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej
Przychodnia nr 2
Aleja Wyzwolenia 70
tel. 274 16 18
os. Stadion / Bugaj
D7

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Administracja
ul. Murarska 14
tel. 275 42 35
os. Skałka
E8

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Rejonowa nr 1
placówka prywatyzowana
ul. J. Kilińskiego 24
tel. 274 85 48
os. Wierzbnik / Skarpa
E7

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Rejonowa (dawniej nr 2)
ul. Murarska 14
tel. 274 57 70
os. Skałka
E8

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Rejonowa nr 3
placówka prywatyzowana
ul. 6-go Września 109
tel. 273 35 24
os. Krzyżowa Wola / Południe
F5

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Rejonowa (dawniej nr 4)
placówka w reorganizacji
ul. A. Mickiewicza 18
tel. 274 52 77
os. Orłowo
D4

Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa
ul. Radomska 70 / ul. Batalionów Chłopskich
tel. 275 18 83
os. Stadion / Bugaj
C6

Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 35
tel. 275 54 32
os. Stadion
C5, C6

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej
ul. S. Żeromskiego 1a
tel. 274 71 96
os. Żeromskiego
E8

Zespół Zakładów Zdrowotnej M.S.W. i A.
Aleja Armii Krajowej 27
tel. 274 53 05
os. Majówka / Stadion
D6

Ośrodek Zdrowia
ul. Starachowicka 60
tel. 271 50 20
Wąchock
B1

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Starachowicka 60
tel. 271 58 65
Wąchock
B1

OPIEKA SPOŁECZNA


Dom Pomocy Społecznej
ul. Gen. J. Bema 26
274 08 72
os. Orłowo
D7

Powiatowy Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. S. Staszica 16
tel. 275 42 31
os. Majówka
E7

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejski
ul. Górna 8
os. Wierzbnik
F7, F8

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. M. Reja 10
tel. 274 71 37
os. Żeromskiego
E7

APTEKIul. Hutnicza 2a
tel. 274 11 80
os. Starachowice Dolne
E5

ul. J. Kilińskiego 4
tel. 274 57 36
os. Wierzbnik
F7

ul. J. Krzosa 6 w galerii marketu "Champion"
tel.
os. Stadion
D6

ul. Lipowa 50
tel. 274 66 01
os. Majówka
D7

ul. Miodowa 10
tel. 273 20 52
os. Wanacja / Południe
G5

ul. S. Moniuszki 11
tel. 273 30 11
os. Krzyżowa Wola
F4

ul. Murarska 11
tel. 274 55 76
os. Skałka
E8

ul. Na Szlakowisku 2
tel. 274 47 53
os. Na Szlakowisku / Majówka
D6

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 17
tel. 274 62 02
os. Wierzbnik
F7

ul. Radomska 5
tel. 274 76 45
os. Starachowice Dolne
D5

ul. Radomska 52
tel. 274 76 53
os. Stadion
D6

ul. Radomska 68a
tel. 275 38 38
os. Stadion / Bugaj
C6

ul. Rynek 38
tel. 274 57 50
os. Wierzbnik
F7

ul. S. Staszica 1
tel. 274 64 79
os. Wierzbnik
D6

ul. L. Waryńskiego 6
tel. 275 36 25
os. Skarpa
E7

ul. Wojska Polskiego 16b
tel. 275 63 80
os. Na Szlakowisku
E6

ul. Zakładowa 10
tel. 274 55 72
os. Wzgórze
D5

ul. S. Żeromskiego 3
tel. 274 54 81
os. Żeromskiego
E8

MUZEA


Muzeum Przyrody i Techniki
Ekomuzeum im. Prof. Jana Pazdura tzw. Wielki Piec
ul. Wielkopiecowa
tel. 275 40 83
os. Starachowice Dolne
wejście główne
od ul. Marsz. J. Piłsudskiego
E5, E6

Muzeum Regionalne PTTK
ul Krywki 1
tel. 274 62 68
os. Starachowice Dolne
D5

Muzeum Ojców Cystersów
przy Klasztorze O.O. Cystersów
ul. Kościelna 14
tel. 271 50 66
Wąchock
A1


OŚRODKI KULTURY


Starachowickie Centrum Kultury
ul. Radomska 21
tel. 274 65 25
os. Wzgórze
D5

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Leśna 40
tel. 274 30 50
os. Skałka
D8

Spółdzielczy Dom Kultury
Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Wojska Polskiego 9
tel. 274 70 26
os. Skarpa / Na Szlakowisku
E7

Osiedlowy Klub Kultury
"Wanacja"
ul. Żytnia 31
tel. 273 39 10
os. Południe
F5

Kino Miejskie (S.C.K.)
ul. Radomska 21
tel. 274 60 67
os. Wzgórze
D5

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościelna 10
tel. 271 50 33
Wąchock
A1


BIBLIOTEKI


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adolfa Dygasińskiego
ul. J. Kochanowskiego 5
tel. 274 76 06
os. Żeromskiego
E7

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adolfa Dygasińskiego
filia nr 1 - dla dzieci
ul. S. Staszica 9
tel. 274 80 88
os. Majówka
D7


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adolfa Dygasińskiego
filia nr 5 - dla dzieci
ul. S. Żeromskiego 8
tel. 274 61 81
os. Żeromskiego
E7


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adolfa Dygasińskiego
ul. S. Staszica 9
filia nr 6
tel. 274 80 88
os. Majówka
D7


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adolfa Dygasińskiego
filia nr 7
ul. Radomska 21 (S.C.K.)
tel. 274 77 99
os. Wzgórze
D5

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adolfa Dygasińskiego
filia nr 9
ul. Ostrowiecka 127 (SP 2)
tel. 273 25 51
os. Michałów Miejski
J9

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Adolfa Dygasińskiego
filia nr 10
ul. Gen. I. Prądzyńskiego 2 (SP 13)
tel. 273 30 10
os. Południe
F5

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kościelna 30
tel. 274 71 54
os. Młynówka
F8
przeniesiona z Domu Nauczyciela
(ul. Partyzantów 1a)


Boblioteka
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościelna 10
tel. 271 50 33
Wąchock
A1OŚWIATA


Przedszkola
uwaga: w trakcie reorganizacji

Przedszkole Miejskie nr 2
ul. J. Mrozowskiego 2
tel. 274 63 86
os. Majówka
D6

Przedszkole Miejskie nr 4
ul. 1-go Maja 9
placówka zlikwidowana
tel. 274 78 72
os. Orłowo
D4, D5

Przedszkole Miejskie nr 6
ul. M. Buczka 4
tel. 274 79 69
os. Stadion
D6

Przedszkole Miejskie nr 7
Aleja Armii Krajowej 6a
tel. 274 27 90
os. Żeromskiego / Wierzbnik
E7

Przedszkole Miejskie nr 9
ul. H. Sawickiej
placówka zlikwidowana
tel. 274 76 71
os. Skarpa
E7

Przedszkole Miejskie nr 10
ul. Miodowa 10
tel. 273 20 68
os. Wanacja / Południe
G5

Przedszkole Miejskie nr 11
ul. Górna 10
tel. 274 24 10
os. Młynówka
F8

Przedszkole Miejskie nr 13
ul. Leśna 40
tel. 274 77 75
os. Skałka
D8

Przedszkole Miejskie nr 14
ul. Graniczna 10
tel. 274 63 86
os. Skałka / Majówka
D7

Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Na Szlakowisku 7b
tel. 274 85 80
os. Na Szlakowisku
E6

Przedszkole przy Zespole Szkół
ul. Kościelna 10
tel. 271 50 79
Wąchock
A1


Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. 1-go Maja 11
tel. 274 61 34
os. Orłowo
D5

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Ostrowiecka 134
tel. 273 25 24
os. Michałów Miejski
J9

Szkoła Podstawowa nr 3
wkrótce tylko Gimnazjum nr 1
ul. Kielecka 3
tel. 274 64 72
os. Starachowice Dolne
E5

Szkoła Podstawowa nr 5
wkrótce tylko Gimnazjum nr 2
ul. Iłżecka 39
tel. 274 73 58
os. Wierzbnik
F7, F8

Szkoła Podstawowa nr 6
ul. S. Moniuszki 117
tel. 273 31 26
os. Lubianka
G4

Szkoła Podstawowa nr 9
ul. J. Mrozowskiego 5
tel. 274 55 56
os. Stadion / Majówka
D6

Szkoła Podstawowa nr 10
Aleja Armii Krajowej 1
tel. 274 61 79
os. Wierzbnik
F7

Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Leśna 2
tel. 274 74 07
os. Skałka
D7, D8

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Słoneczna 1a
tel. 274 55 67
os. Skarpa
E7

Szkoła Podstawowa nr 13
ul. Gen. I. Prądzyńskiego 2
tel. 273 53 85
os. Południe
F5

Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Samodzielne Koło Terenowe nr 50
ul. Wojska Polskiego 7a
tel. 274 84 11
os. Skarpa
E7

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół
ul. Kościelna 10
tel. 271 50 79
Wąchock
A1


Gimnazja

Gimnazjum nr 1
ul. Kielecka 3
tel. 275 52 44
os. Starachowice Dolne
E5

Gimnazjum nr 2
ul. Iłżecka 39
tel. 274 19 40
os. Wierzbnik
F7, F8

Gimnazjum nr 3
ul. Leśna 2
tel. 274 17 37
os. Skałka
D7, D8

Gimnazjum nr 4
ul. Gen. I. Prądzyńskiego 2
tel. 273 25 50
os. Południe
E5

Gimnazjum Społeczne
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Samodzielne Koło Terenowe nr 50
ul. Wojska Polskiego 7a
tel. 274 84 11
os. Skarpa
E7

Gimnazjum przy Zespole Szkół
ul. Kościelna 10
tel. 271 50 79
Wąchock
A1


Szkoły Średnie

I Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki
ul. Radomska 37
tel. 274 77 02
os. Stadion
C6

II Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica
ul. Szkolna 12
tel. 274 60 62
os. Stadion
C6

III Liceum Ogólnokształcące
im. K. K. Baczyńskiego
ul. Gliniana 10a
tel. 274 51 16
os. Skałka
E7, E8

IV Liceum Ogólnokształcące
im. C. K. Norwida
ul. Radomska 72
tel. 275 41 55
os. Stadion / Bugaj
C6
uwaga:
reorganizacja szkół


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Liceum Ekonomiczne
Technikum Przemysłu Spożywczego
ul. Kościelna 7
tel. 274 52 74
os. Wierzbnik
F7
uwaga:
reorganizacja szkół
szkoła przeniesiona na ul. Radomską 72


Zespół Szkół Zawodowych nr 2
ul. 1-go Maja 4
tel. 274 62 40
os. Wzgórze
D5
uwaga:
reorganizacja szkół


Zespół Szkół Zawodowych nr 3
ul. Szkolna 10
tel. 275 41 85
os. Stadion
C6
uwaga:
reorganizacja szkół


Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Grzybowa 1
tel. 274 33 38
os. Młynówka / Skałka
E8

Centrum Kształcenia Zawodowego
przy Zakładzie Zoskonalenia Zawodowego
ul. Wojska Polskiego 15
tel. 274 75 44
os. Skarpa
E7

Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących przy I LO
ul. Radomska 37
tel. 274 77 65
os. Stadion
C6

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
przy Zakładzie Zoskonalenia Zawodowego
ul. Wojska Polskiego 15
tel. 274 75 44
os. Skarpa
E7

Inne Placówki Oświatowe

Medyczne Studium Zawodowe (policealne)
im. J. Korczaka
ul. Radomska 72
tel. 274 74 36
os. Stadion / Bugaj
C6

Policealne Studium Ekonomiczne
ul. Kościelna 7
tel. 274 52 74
os. Wierzbnik
F7

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
przy Zakładzie Zoskonalenia Zawodowego
ul. Wojska Polskiego 15
tel. 274 75 44
os. Skarpa
E7

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Grzybowa 1
tel. 274 33 38
os. Młynówka / Skałka
E8

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Samodzielne Koło Terenowe nr 50
ul. Wojska Polskiego 7a
tel. 274 84 11
os. Skarpa
E7

Niepubliczne Szkoły
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
ul. Kościelna 7
tel. 274 52 74
os. Wierzbnik
F7

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. S. Wigury 18
tel. 274 73 85
os. Na Szlakowisku
E6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
przy Powiatowym Ośrodku Pomocy Rodzinie
ul. S. Staszica 16
tel. 274 55 05
os. Majówka
E7

Państwowe Ognisko Plastyczne
ul. Konstytucji 3-go Maja 15
tel. 274 04 10
os. Wzgórze
D6

Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. J. Mrozowskiego 9
tel. 274 54 62
os. Stadion
D6
planowane przeniesienie
ul. Kopalniana
D7

Ochotniczy Hufiec Pracy
ul. Hutnicza 10
tel. 274 85 06
os. Starachowice Dolne
E5


SPORT I REKREACJA


Klub Sportów Obronnych "Świt"
ul. Strzelnicza 29
tel. 274 53 33
os. Mieszała
B4

Starachowicki Klub Sportowy "Star"
ul. Szkolna 14
tel. 274 72 27
os. Stadion
C6

Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Hala Sportowa
przy zespole szkół
ul. Gen. I. Prądzyńskiego 2
tel.
os. Południe
E5

Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Pływalnia Kryta
ul. Wojska Polskiego 11
tel. 274 74 56
os. Na Szlakowisku / Skarpa
E6

Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Pływalnia Letnia
ul. Szkolna 12
tel. 274 17 07
os. Stadion
C6

Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Kąpielisko "Lubianka"
ul. Południowa
tel. 273 30 89
os. Lubianka
H3, H4

Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Kąpielisko "Piachy"
ul. Składowa
tel.
os. Michałów Fabryczny
H7OŚRODKI KULTU RELIGIJNEGO


Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Królowej Polski
ul. Lenartowska
tel. 273 25 93
os. Michałów Miejski
K9

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Al. Najświętszej Marii Panny
tel. 274 30 20
os. Łazy
F9

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Jana Pawła II
tel. 273 56 11
os. Południe
G5

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Złota 1
tel. 274 66 00
os. Skałka
E7

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
ul. Nowowiejska 1
tel. 273 30 33
os. Krzyżowa Wola / Górniki
F4

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Brata Alberta
ul. Gen. J. Bema 16
tel. 274 08 89
os. Orłowo
C4

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Tadeusza Judy
ul. Podgórze
tel.
os. Trzech Krzyży
G7

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętej Trójcy
ul. Kościelna 12
tel. 274 55 51
os. Wierzbnik
F7

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wszystkich Świętych
ul. Radomska 56 / ul. M. Buczka 1
tel. 274 63 03
os. Stadion
D6

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
ul. M. Buczka 1
tel. 275 48 21
os. Stadion
D6

Zgromadzenie Sióstr Prezentek
ul. Złota 9
tel. 274 59 70
os. Skałka
E7

Opactwo O.O. Cystersów
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Floriana
ul. Kościelna 14
tel. 271 50 66
Wąchock
A1

Opactwo O.O. Cystersów
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Floriana
Kaplica p.w. Św. Zofii
Rataje
C1

Kościół Zielonoświątkowy "Betel"
ul. Wierzbowa 54
tel. 273 51 67
os. Wierzbiwa
F6

Towarzystwo Biblijne Świadków Jehowy
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 46b
tel. 275 32 67
os. Wierzbnik
E6

DWORCE


Dworzec PKP
Starachowice Wschodnie
ul. Kolejowa
tel. 274 62 77
os. Wierzbnik
F7

Dworzec PKP
Starachowice
ul. Nadrzeczna
os. Starachowice Dolne
D5, E5

Przystanek PKP
Starachowice Michałów
ul. Wschodnia
os. Michałów Wiejski
J9

Dworzec PKS
ul. Nadrzeczna
tel. 274 62 77
os. Starachowice Dolne
D5, E5

Dworzec PKP
Wąchock
ul. Dworcowa
tel. 271 51 27
Wąchock
A1


Starachowicka Kolej Wąskotorowa

opreator:
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych

zabytkowa linia Starachowice - Iłża (20 km)
od maja 2004
uruchomiono kursy na odcinku
Starachowice Wschodnie Wąskotorowe - Lipie
na dalszym odcinku trwają prace mające na celu uruchomienie kolejki po dziesięcioletniej przerwie


stacja towarowa i lokomotywownia
ul. Targowa 17
os. Wierzbnik
G7

stacja Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
ul. Targowa
os. Wierzbnik
F7

przystanek na żądanie Starachowice Cmentarz
ul. Iłżecka
os. Wierzbnik
F8

przystanek na żądanie Starachowice Młynówka
ul. Staropolska
os. Młynówka
E8

ROZKŁAD JAZDY
kursuje w soboty, niedziele i święta

Starachowice Wschodnie Wąskotorowe
odjazdy do Lipia:
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30

Lipie
odjazdy do Starachowic Wsch. Wąsk.:
10.50, 12.20, 13.50, 15.20, 16.50, 18.20

klikając na obrazek lokomotywy na planie
dostępne są rozkłady dla przystanków
LINIE AUTOBUSOWE

0
(kurs jednokierunkowy -
trasa w przeciwnym kierunku - linia nr 2)

Baza M.Z.K. - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Partyzantów - Mrozowskiego - Majówka - Leśna -
Kościelna - Al. Armii Krajowej - Iłżecka - Rynek -
Wysoka - Piłsudskiego - Radomska - Baza M.Z.K.

2
(kurs jednokierunkowy -
trasa w przeciwnym kierunku - linia nr 0)

Baza M.Z.K. - Radomska - Piłsudskiego - Rynek -
Iłżecka - Al. Armii Krajowej - Kościelna - Leśna -
Majówka - Mrozowskiego - Partyzantów -
Konstytucji 3-go Maja - Radomska - Baza M.Z.K.

3
(kurs jednokierunkowy -
trasa w przeciwnym kierunku - linia nr 8)

Nowowiejska - Moniuszki - Jana Pawła II - Miodowa - Wyszyńskiego - Al. Armii Krajowej -
Konstytucji 3-go Maja - Radomska - Al. Wyzwolenia - Miodowa - Jana Pawła II - Moniuszki - Nowowiejska

4
Baza M.Z.K. - Radomska - Kielecka - Wąchock: Wygoda / Starachowicka / Rynek -(Węglów - Wielka Wieś - Parszów - wybrane kursy)

5
Baza M.Z.K. - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Targowa - 17-go Stycznia - Ostrowiecka - (Składowa - wybrane kursy) -
Ostrowiecka - Kuczów - Dziurów

6
Krańcowa - Iłżecka - Al. Armii Krajowej - Kościelna -
Leśna - Majówka - Partyzantów - Konstytucji 3-go Maja - Radomska - Piłsudskiego - Kolejowa - Krótka - Rynek - (z powrotem: Wysoka - Piłsudskiego) - Iłżecka - Zgodna - Boczna - (wybrane kursy:
Zgodna - Warszawka)

7
Bema - 1-go Maja - Radomska -
Konstytucji 3-go Maja - Partyzantów -
Mrozowskiego - Majówka - Leśna - Kościelna -
Al. Armii Krajowej - Targowa - 17-go Stycznia -
Al. Wyzwolenia - Miodowa - Jana Pawła II

8
(kurs jednokierunkowy -
trasa w przeciwnym kierunku - linia nr 3)

Nowowiejska - Moniuszki - Jana Pawła II - Miodowa -
Al. Wyzwolenia - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Wyszyńskiego - Miodowa -
Jana Pawła II - Moniuszki - Nowowiejska

9
Bema - 1-go Maja - Radomska - Piłsudskiego - Kolejowa - Krótka - Rynek - (z powrotem: Wysoka - Piłsudskiego) - Iłżecka - Długa - Krańcowa - Iłżecka - Henryk - Lubienia - Młynek - Brody Iłżeckie - Ruda

11
Południowa - Moniuszki - 6-go Września - Miodowa -
Al. Wyzwolenia - Radomska - Baza M.Z.K. -
Stary Tychów - Nowy Tychów


12
Południowa - Moniuszki - Jana Pawła II - Miodowa -
Al. Wyzwolenia - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Iłżecka - Długa -
(z powrotem: Iłżecka) - Krańcowa
uwaga: końcówka bez postoju - powrót na Południową

13
Baza M.Z.K. - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Targowa - 17-go Stycznia - Ostrowiecka - (Składowa - wybrane kursy) -
Ostrowiecka - Kuczów - Styków -
Brody Iłżeckie: Tama


14
Krańcowa - Iłżecka - Al. Armii Krajowej - Kościelna -
Leśna - Majówka - Partyzantów - Konstytucji 3-go Maja -
Radomska - Baza M.Z.K. - Stary Tychów -
Ostrożanka - Małyszyn - Jasieniec Iłżecki

15
(kurs jednokierunkowy -
trasa w przeciwnym kierunku - linia nr 16)

Nowowiejska - 6-go Września - Miodowa -
Al. Wyzwolenia - 17-go Stycznia - Targowa -
Al. Armii Krajowej - Konstytucji 3-go Maja -
Radomska - Al. Wyzwolenia - Miodowa -
6-go Września - Nowowiejska -
(wybrane kursy: Rataje)


16
(kurs jednokierunkowy -
trasa w przeciwnym kierunku - inia nr 15)

Nowowiejska - 6-go Września - Miodowa -
Al. Wyzwolenia - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Targowa - 17-go Stycznia -
Al. Wyzwolenia - Miodowa - 6-go Września -
Nowowiejska - (wybrane kursy: Rataje)

19
Baza M.Z.K. - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Iłżecka - (z powrotem: Długa) - Krańcowa
uwaga: końcówka bez postoju - powrót do Bazy M.Z.K.

20
Bema - 1-go Maja - Radomska - Baza M.Z.K

21
Baza M.Z.K. - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Iłżecka - Zgodna - Boczna -
(wybrane kursy: Zgodna - Warszawka)

22
(kurs jednokierunkowy -
trasa w przeciwnym kierunku - linia nr 23)

Południowa - Żytnia - Smugowa - Miodowa - Al. Wyzwolenia - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej -Targowa - 17-go Stycznia -
Al. Wyzwolenia - Miodowa - Smugowa - Żytnia - Południowa

23
(kurs jednokierunkowy -
trasa w przeciwnym kierunku - linia nr 22)

Południowa - Żytnia - Smugowa - Miodowa -
Al. Wyzwolenia - 17-go Stycznia - Targowa -
Al. Armii Krajowej - Konstytucji 3-go Maja - Radomska - Al. Wyzwolenia - Miodowa - Smugowa - Żytnia - Południowa

24
Południowa - Moniuszki - 6-go Września - Miodowa -
Al. Wyzwolenia - Radomska - Baza M.Z.K. -
Stary Tychów - Mirzec - Trębowiec - Osiny

25
Baza M.Z.K. - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Targowa - 17-go Stycznia -
Al. Wyzwolenia - Miodowa - 6-go Września -
Moniuszki - (z powrotem: Jana Pawła II - Miodowa) -
Osiedle Południe
uwaga: końcówka bez postoju - powrót do Bazy M.Z.K.

27
Baza M.Z.K. - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Wyszyńskiego - Miodowa -
6-go Września - Moniuszki - (z powrotem:
Jana Pawła II - Miodowa) - Osiedle Południe
uwaga: końcówka bez postoju - powrót do Bazy M.Z.K.

30
Baza M.Z.K. - Radomska - Konstytucji 3-go Maja -
Al. Armii Krajowej - Targowa - 17-go Stycznia - Ostrowiecka - Myśliwska

A
Kopalniana - Partyzantów - Konstytucji 3-go Maja - Radomska - Dworzec P.K.P. i P.K.S. - Radomska -
Kielecka - Wąchock: Wygoda / Starachowicka / Rynek / Kielecka - Węglów - Wielka Wieś - Parszów -
Skarżysko-Kamienna: Młodzawy /Legionów /
Al. Niepodległości - Dworzec P.K.P.

uwaga: linia obsługiwana przez M.Z.K. Starachowice
i M.Z.K. Skarżysko-Kamienna; kursy na odcinku
Dworzec P.K.P. i P.K.S. - Kopalniana obsługuje wyłącznie M.Z.K. StarachowiceTAXI


Dworzec P.K.P. i P.K.S. Starachowice
"Radio Taxi"
tel. 274 50 50
os. Stadion / Las
D5

Dworzec P.K.P. Starachowice Wschodnie
ul. Kolejowa
"Star Taxi"
tel. 274 32 32
os. Wierzbnik
F7

Rynek
"Tele Taxi"
tel. 274 94 94
os. Wierzbnik
F7

"OK Taxi"
tel. 275 55 44


PARKINGI STRZEŻONE


Aleja Armii Krajowej
tel. 274 85 72
os. Skarpa
E7

Aleja Armii Krajowej
tel. 275 36 44
os. Skarpa
E7

ul. Graniczna
tel. 274 69 99
os. Skałka
D7

ul. Kościelna 56
tel. 274 37 16
os. Skałka / Młynówka
E8

STACJE BENZYNOWE


Stacja Benzynowa "Hermes"
ul. Ostrowiecka
os. Michałów Fabryczny
I6
Stacja Benzynowa "Matrans"
os. Łazy
F10

Stacja Benzynowa M.Z.K
ul. Radomska
os. Bugaj
B6

Stacja Benzynowa P.K.N. "Orlen"
Aleja Wyzwolenia
os. Wanacja
G6

Stacja Benzynowa P.K.S.
ul. Ostrawiecka / Wiosenna
os. Wanacja
H6

Stacja Benzynowa "Statoil"
Aleja Wyzwolenia / ul. Miodowa
os. Wanacja
G6

 

HOTELE - NOCLEGI

Hotel "Europa"   kat. ***
ul. Radomska 76a
tel. 276 78 00
os. Bugaj
B6

Hotel "Senator"   kat. ***
ul. T. Krywki 18
tel. 274 03 90
os. Stadion
D6

Hotel "Świt"
Klub Sportów Obronnych "Świt"
ul. Strzelnicza 29
tel. 274 53 33
os. Mieszała
B4

Dom Wycieczkowy PTTK
(pole namiotowe)
ul Krywki 1
tel. 274 62 68
os. Starachowice Dolne
D5

Dom Wycieczkowy
Starachowicki Klub Sportowy "Star"
ul. Szkolna 14
tel. 274 72 27
os. Stadion
C6

Internat Medycznego Studium Zawodowego
im. J. Korczaka
ul. Radomska 72
tel. 274 74 64
os. Stadion / Bugaj
C6

Gospodarstwo Agroturystyczne "Stajnia Pod Dębem"
ul. Podlesie 78
tel. 273 15 88
os. Lubianka
G3

Noclegi
ul. Radomska 27 (przy biurowcu S.S.E.)
tel.
os. Stadion
D5

RESTAURACJE


Pizzeria "Banolli"
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 33
tel. 274 66 87
os. Wierzbnik
F7

Restauracja "Corso"
ul. Marsz. J. Piłsudskiego
tel. 274 86 79
os. Starachowice Dolne
E5

Restauracja "Europa"
Hotel "Europa"
ul. Radomska 76a
tel. 276 78 00
os. Bugaj
B6

Pizzeria "Eurosmak"
ul. Hutnicza 2
tel.
os. Starachowice Dolne
E5

Pizzeria "Margherita"
Aleja Armii Krajowej 19
tel. 275 55 05
os. Skarpa
E7

Restauracja "Merkury"
ul. Majówka 20
tel.
os. Majówka
D7

Restauracja "Pod Sosnami"
ul. J. Krzosa 9a
tel. 274 90 23
os. Stadion
D6

Restauracja "Senator"
Hotel "Senator"
ul. T. Krywki 18
tel. 274 03 90
os. Stadion
D6

Restauracja "Zodiak"
Aleja Armii Krajowej 5
tel. 274 67 88
os. Skarpa
E7

WIĘKSZE PLACÓWKI HANDLOWE


"Albert" (Ahold)
ul. Gen. I. Prądzyńskiego
tel. 273 34 62
os. Południe

F5

"Biedronka" (Jeronimo Martins)
ul. Majówka 23
tel. 274 02 55
os. Majówka / Skałka
D7

"Champion" (Carrefour)
ul. J. Krzosa 6
os. Stadion
D6

"Gomex" (dawniej "Leader Price")
ul. Radomska 33
tel. 275 54 60
os. Stadion
C5, C6

"Gomex" (dawniej "Lider Market")
ul. Wojska Polskiego 14
tel. 274 87 87
os. Na Szlakowisku
E6

"Karat" (P.O.S. i C.Z. Polmozbyt)
Aleja Armii Krajowej 3
tel. 274 02 87
os. Skarpa
E7

"Lazur" (P.O.S. i C.Z. Polmozbyt)
- chemia gospodarcza
ul. J. Krzosa 29
tel.
os. Stadion
D6

"Panorama"
(P.O.S. i C.Z. Polmozbyt)
ul. J. Krzosa 27
tel. 274 62 43
os. Stadion
D6

"Plus" (Plus Discount)
ul. Hutnicza 3
tel. 274 81 48
os. Starachowice Dolne
E5

"Plus" (Plus Discount)
ul. Radomska 43
tel.
os. Stadion
C6


KOLEKTURY LOTTO

Aleja Armii Krajowej 23
os. Na Szlakowisku / Skarpa
E7

Aleja Armii Krajowej 4
os. Żeromskiego / Wierzbnik
F7

ul. Jana Pawła II 2
os. Wanacja
G5, G6

ul. J. Kilińskiego 25
os. Wierzbnik / Skarpa
E7

ul. Kościelna 20
os. Wierzbnik / Młynówka
F7

ul. J. Krzosa 6 - market Champion
os. Stadion
D6

ul. Lenartowska 4
os. Michałów Miejski
J8

ul. Lipowa 29
Lipowa
os. Majówka / Las
D7

ul. Majówka 7
os. Majówka
D7

ul. Murarska 11
os. Skałka
E8

ul. Niska 1
os. Wierzbnik
F7

ul. Partyzantów 1
os. Stadion
D6

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32
os. Wierzbnik
F7

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 70
os. Wierzbnik
E6

ul. Poprzeczna 1
os. Stadion
D5, D6

ul. Gen. I. Prądzyńskiego 1
os. Południe
F5

ul. Radomska 19
os. Starachowice Dolne
D5

ul. Radomska 29 - biurowiec SSE
os. Stadion
D5

ul. Targowa 4
os. Wierzbnik
F7

ul. S. Żeromskiego 1
os. Żeromskiego
E8